1 Kolo - 3 Dolnobarský boilies cup 2018

Podujatie Dolný Bar

1 Kolo - 3 Dolnobarský boilies cup 2018

1. KOLO
3. DBBC 2018 – 3. Dolnobarský boilies cup 2018


Miesto konania pretekov Dolnobarský rybník v termíne od 09.05.2018 do 13.05.2018.

Maximálny počet tímov 16 ( 8 tímov chytá prvých 44 hod. na prednej časti jazera, 8 ďalších tímov chytá prvých 44 hod. na zadnej časti jazera), po 44 hod. dochádza k výmene tímov medzi prednou a zadnou časťou jazera, samozrejmosťou je losovanie miest pre obe časti jazera.

Cena štartovného na tím je 280 € ( tím v zložení 2+1 pomocník rybár – je plnohodnotný člen ), štartovné 280 € alebo zálohu 140 € je nutné uhradiť do 30.01.2018. Minimálny počet pretekárov v tíme 2 !!!

Registrácia bude prijatá až po uhradení 50% štartovného.
UPOZORNENIE!! V prípade neprítomnosti alebo odstúpenia od účasti záloha nebude vrátená!

Bankové spojenie:
Dolnobarské rašeliniská s.r.o
IBAN : SK9009000000000191718495
SWIFT : GIBASKBX
Do popisu transakcie treba napísať MÁJ_TÍM _PRIEZVISKÁ
KONTAKT : +421 905 983 305
EMAIL : info@dolnobarskyrybnik.sk


1. cena 1000 € pre tím
2. cena 500 € pre tím
3. cena 300 € pre tím
4. cena za najväčšieho kapra 100 € + cena Dolnobarského rybníka
5. cena za najväčšieho amura - cena Dolnobarského rybníka
6. cena pre posledný tím - cena Dolnobarského rybníka


Bodované budú len ulovené kapre a amure s váhou nad 8 kg.

Víťazom sa stane tím so súčtom celkovej hmotnosťi 3 najväčších ulovených rýb (kapor, amur).

Vnadenia je možné len peletami a boiliesom (bez obmedzenia veľkosťi a množstva)!!!

Ako nástrahu je možné použiť len peletu, boilies, pop-up boilies, zigrig (bez obmedzenia veľkosťi)!!!

Po zdolaní ryby nie je možne nahadzavať prút pokiaľ neni ryba ošetrená zasakovaná alebo šetrne pustená nazad do vody!!!

Pri nedodržaní pravidiel bude tímu odobratá najväčšia ulovená bodovaná ryba!!!

09.05.2018 - 07:00 do 09:00 prezenčka, občerstvenie raňajky
09.05.2018 - 09:00 do 09:30 losovanie miest
09.05.2018 - 09:30 do 12:00 rozchod na miesta, príprava lovných miest
09.05.2018 - 12:00 štart pretekov - 1. polčas
11.05.2018 - 08:00 koniec 1. polčasu, následne presun na hlavné stanovište
11.05.2018 - 09:30 do 10:30 losovanie miest, občerstvenie
11.05.2018 - 10:30 do 13:00 rozchod na miesta, príprava lovných miest
11.05.2018 - 13:00 štart pretekov - 2. polčas
13.05.2018 - 09:00 koniec 2. polčasu, následne presun na hlavne stanovište
13.05.2018 - 12:00 záverečné vyhodnotenie, občerstvenie

1. Vnadenie je možné len peletami a boiliesom (bez obmedzenia veľkosti a množstva.). Method mix, partikel, stick mix sú zakazáné!!!
2. Ako nástrahu je možné použiť len peletu, boilies, pop up boilies, zigrig (bez obmedzenia veľkosti), nie je povolené použiť napodobeninu kukurice a tigrieho orechu!!!
3. Použiťie pasty je povolené.
4. Maximálna dĺžka náväzca 50cm.
5. Maximálny počet prútov na tím 2+2 prúty.
6. Používanie člnu je len na vlastnú zodpovednosť.
7. Je možné vopred si zarezervovať čln v limitovanom počte.
8. Používanie vznetových motorov a agregátov je zakázané, používať sa môžu len elektromotory.
9. Z člna je povolené sonarovanie, zavážanie , vnadenie, zdolávania.
10. Používanie veľkého kaprového podberáku je povinné, minimálne 100 x 100 cm.
11. Používanie vaničiek pod ryby je povinné!!! (Podložky sú zakázané!!!).
12. Každý team musí mať minimálne 5x sak na prechovávanie rýb (len husto tkané!!!). Jeden sak slúži na prechovanie 1 ryby!!!
13. Organizátori si vyhradzujú právo hocikedy kontrolovať dodržiavanie týchto predpisov.
14. Krmenie je možné z brehu a člnu, na kŕmenie je možné použiť spombu, kobru a prak (zavážacie loďky sú povolené!!!)
15. Lovné miesta budú označené bójkami, tento priestor ja zakázané opustiť okrem prípadu zdolávania ryby v susednom sektore.
16. Zdolávanie ryb z člnu je povolené a však len vaničkou v člne!
17. Povinné je používanie dezinfekčných prostriedkov na ryby.
18. Každý účastník je povinný dodržiavať pokyny organizátorov.
19. V sporných prípadoch a otázkach rozhodujú organizátori.
20. Losovenie bude dvojkolové. V prvom kole tímy budú ťahať lovné miesta podľa poradia uhradenia zálohy. Hodiť naspäť vytiahnuté číslo nie je možné.
21. Jazero bude rozdelené na dva sektory.
22. Pretekov sa môže zúčastniť maximálne 16 tímov.
23. V prípade nepriaznivého počasia organizátori majú právo zakázať používanie člna v z dôvodu zdravia a bezpečnosti – v krajnom prípade môžu byť preteky aj pozastavené na neurčitú dobu.
24. Nekultúrne správanie sa v dôsledku nadmerného požitia alkoholu môžu organizátori trestať vylúčením z pretekov! Dôvodom vylúčenia môžu byť nasledovné: umiestňovanie bójky mimo sektoru, neslušné správanie sa k ostatným účastníkov a agresívne chovanie voči účastníkom a rybám!
25. Sú povolené svietiace bójky .
26. Prijímanie návštev je možné denne od 8:00 do 18:00, motorové vozidlá návštevníkov musia byť odstavené pri rybárskom dome!
27. Zákaz svietiť na vodu silnými reflektormi!
28. Príjazd osobnými vozidlami k lovným miestam je povolený, za podmienok, že sa autá nemôžu používať počas rybolovu, parkovanie je povolené len na vyhradených miestach.
29. Po ukončení lovu je každý rybár povinný upratať svoje miesto a zanechať lovné miesto v poriadku!
30. Bodované budú len kapre a amure nad 8 kg.
31. Pri vážení môže byť prítomný člen susedného tímu a môže potvrdiť výsledky meraní svojim podpisom.
32. Vylúčený môže byť tím, ktorý svoju rybu vyniesol zo svojho sektora alebo odovzdal niektorému ďalšiemu tímu.
33. Váženie bude prebiehať pribežne počas celej doby pretekov.
34. Pred zaplnením posledného prechovávacieho saku treba privolať rozhodcov.
35. Do bodovania sa zaráta aj ryba, ktorá bola ulovená pred koncom pretekov ale zdolávanie a podobranie sa uskutoční po ukončení pretekov!
36. V prípade, že dva tímy budú mať výsledok s rovnakou hodnotou, prednosť bude mať tím, ktorý má najväčšiu rybu.

Miesto konania podujatia: Dolnobarské rybníky, Dolný Bar
Dátum začiatku podujatia: 9. Mája 2018 21:00
Dátum ukončenia podujatia: 13. Mája 2018 00:00
Pravdepodobné súradnice: 47.965N 17.7073E

Prípadné zmeny si preverte na webe podujatia 1 Kolo - 3 Dolnobarský boilies cup 2018

Meno organizátora: Dolnobarské rybníky
Fotografie
Podobné podujatia