1.6.2013. Podujatia kultúrne, športové, spoločenské, automobilové

1.6.2013

Žiadne podujatie.
Podujatia v ďalšom období
2013-08-16
Denný tvorivý tábor KERAMICKÝ SVET
Keramický ateliér - na adrese: 059 12 Hôrka, časť Ondrej č. 59, okres Poprad, Hôrka
ďalšie podujatia