1.6.2013. Podujatia kultúrne, športové, spoločenské, automobilové

1.6.2013

Žiadne podujatie.
Podujatia v ďalšom období
2015-08-04
ROZPRÁVKOVÉ UTORKY V DIVADLE POD BALKÓNOM
Divadlo pod Balkónom, Rudohorská 37 (Sásová), Banská Bystrica
ďalšie podujatia
2015-08-08
ROZPRÁVKOVÉ UTORKY V DIVADLE POD BALKÓNOM
Divadlo pod Balkónom, Rudohorská 37 (Sásová), Banská Bystrica
ďalšie podujatia
2015-08-17
VÝSTAVA: VITAJTE PRINCOVIA!
Stredoslovenké múzeum - Thurzov dom, Námestie SNP 4, Banská Bystrica
ďalšie podujatia
2015-08-18
VÝSTAVA: DOBRÚ CHUŤ, CTIHODNÍ MEŠŤANIA
Stredoslovenské múzeum, Thurzov dom, Nám. SNP 4, Banská Bystrica
ďalšie podujatia
2015-08-19
K dejinám drôtených lán
Slovenské banské múzeum-Berggericht, výstavné priestory, Banská Štiavnica
ďalšie podujatia
2015-08-24
RÓMEO A JÚLIA NA BYSTRICKÝ SPÔSOB
Stredoslovenské múzeum - Matejov dom, Nám. Š. Moyzesa 20, Banská Bystrica
ďalšie podujatia
2015-08-25
VÝSTAVA: SKLENENÉ SNY
Múzeum SNP, Kapitulská 23, Banská Bystrica
ďalšie podujatia