1.6.2013. Podujatia kultúrne, športové, spoločenské, automobilové

1.6.2013

Žiadne podujatie.
Podujatia v ďalšom období
2014-10-07
ŠPECIÁLNA VÝSTAVA OBRAZOV PÁNA YANG MINGYI
Štátna vedecká knižnica (Galéria v podkroví), Lazovná 9, Banská Bystrica
ďalšie podujatia
2014-10-09
ŠPECIÁLNA VÝSTAVA OBRAZOV PÁNA YANG MINGYI
Štátna vedecká knižnica (Galéria v podkroví), Lazovná 9, Banská Bystrica
ďalšie podujatia
2014-10-10
ŠPECIÁLNA VÝSTAVA OBRAZOV PÁNA YANG MINGYI
Štátna vedecká knižnica (Galéria v podkroví), Lazovná 9, Banská Bystrica
ďalšie podujatia
2014-10-14
Za poznaním sveta: Kuba
v priestoroch Hornonitrianskeho múzea, Prievidza
ďalšie podujatia
2014-10-18
Ich veličenstvá prichádzajú...
Slovenské banské múzeum-Berggericht, výstavné priestory, Banská Štiavnica
ďalšie podujatia
2014-10-20
Krása starých hračiek
Dom ľubovnianskeho mešťana, Stará Ľubovňa
ďalšie podujatia
2014-10-21
Krása starých hračiek
Dom ľubovnianskeho mešťana, Stará Ľubovňa
ďalšie podujatia
2014-10-22
Ich veličenstvá prichádzajú...
Slovenské banské múzeum-Berggericht, výstavné priestory, Banská Štiavnica
ďalšie podujatia
2014-10-23
Ich veličenstvá prichádzajú...
Slovenské banské múzeum-Berggericht, výstavné priestory, Banská Štiavnica
ďalšie podujatia