1+1= Peter Šoltés a László Vörös

Podujatie Košice

1+1= Peter Šoltés a László Vörös
Pridať do môjho kalendára
Prednášky, besedy, kurzy
Web organizátora:
www.vkjb.sk/
Ďalšie podujatia v meste Košice
Podrobnejšie informácie: zavocka@vkjb.sk

Hosťami aprílového podujatia z cyklu 1+1 budú historici Peter Šoltés a László Vörös. Beseda s nimi sa bude konať vo štvrtok 11. apríla 2019 o 17:00 v centrálnej požičovni Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach na Hviezdoslavovej ul. 5.

Peter Šoltés a László Vörös sú  zostavovateľmi monografie s názvom Korupcia, ktorá vyšla v roku 2016 vo vydavateľstve Veda. Publikácia sa  venuje korupcii v uhorskej a slovenskej štátnej správe, parlamentných a župných voľbách a celkovo vo verejnom priestore. Mapuje modely a premeny korupčného chovania s dôrazom na ich sociálnu a kultúrnu podmienenosť.

          Peter Šoltés pracuje ako samostatný vedecký pracovník v Historickom ústave SAV, na Oddelení dejín 19. storočia. Venuje sa sociálnym a kultúrnym dejinám Uhorska v 19. storočí a historickému výskumu korupcie. Skúma etnické a konfesionálne stereotypy v období národných hnutí, migračné pohyby na území Karpatskej kotliny v 18. a 19. storočí.   Oblasťou jeho profesijného záujmu je aj vlastivedná a štatistická literatúra v 19. storočí. Je autorom monografie Tri jazyky, štyri konfesie. Etnická a konfesionálna pluralita na Zemplíne, Spiši a v Šariši (2009), "Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet": Integračný a mobilizačný význam slávností v živote spoločnosti (2012), Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí (2015), Korupcia  (2016).

          László Vörös je vedeckým pracovníkom na Historickom ústave SAV v Bratislave. Zaoberá sa teóriou dejín, nacionalizmom v dejepisectve a dejinami nacionalizmu v stredoeurópskom priestore v období druhej polovice 19. a začiatkom 20. storočia. Je autorom monografie Analytická historiografia versus národné dejiny. „Národ" ako sociálna reprezentácia (2010), Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva (2013), Korupcia (2016).

          Projekt 1+1  z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Meno organizátora: Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach
Fotografie
Podobné podujatia