130.výročie založenia hasičského zboru Senica

Podujatie Senica

130.výročie založenia hasičského zboru Senica

130.výročie založenia hasičského zboru Senica

Dátum konania:
31.8.2019 o 14:00 hod.

Miesto konania:
mesto Senica - námestie oslobodenia

Fotografie
Podobné podujatia