14. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem

Podujatie Košice

14. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem

Riaditeľ školy, ako odborný garant podujatia, a spoluorganizátori projektu Rada akadémia a Rodičovské združenie pri Obchodnej akadémii, Watsonova 61, Košice Vás pozývajú na slávnostné otvorenie 14. Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem krajín V4 v Košiciach 19. október 2016 o 13.00 h v Spoločenskom pavilóne, Tr. SNP 61 v Košiciach.

P r o g r a m :

19. október 2016 - streda
08.00 – 12.00 h Prezentácia, inštalácia stánkov
13.00 – 14.00 h Slávnostné otvorenie 14. Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem krajín V4 v Košiciach
- privítanie hostí
- prehliadka stánkov vystavujúcich cvičných firiem
14.00 – 16.00 h Vzájomné obchodovanie cvičných firiem

20. október 2016 – štvrtok
08.00 – 14.00 h Prezentácia cvičných firiem pre verejnosť a vzájomné obchodovanie
11.00 – 12.00 h Seminár pre učiteľov CF v spolupráci so SCCF ŠIOV.
14.00 – 15.00 h Vyhodnotenie veľtrhu
- Hlavná cena - Najlepšia cvičná firma
- Najkrajší stánok
- Najlepší katalóg
- Najlepšia elektronická prezentácia
- Najlepší reprezentant / reprezentantka

Prosíme Vás o potvrdenie účasti do 18. 10. 2016.
Kontakt: tel. 055/6333253, fax 055/7999484, e-mail oake@oake.sk

Miesto konania podujatia: Spoločenský pavilón, Trieda SNP 61, Košice
Dátum začiatku podujatia: 19. Októbra 2016 08:00
Dátum ukončenia podujatia: 20. Októbra 2016 15:00
Pravdepodobné súradnice: 48.7074N 21.2407E

Prípadné zmeny si preverte na webe podujatia 14. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem

Fotografie
Podobné podujatia