20.2.2020. Podujatia kultúrne, športové, spoločenské, automobilové

20.2.2020

Žiadne podujatie.
Podujatia v ďalšom období
2020-02-25
Sebamotivácia a sebakoučing
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava
ďalšie podujatia
2020-02-26
Reziliencia – emočná odolnosť
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava
ďalšie podujatia