Akcie a podujatia v regióne Nitriansky kraj dňa 31.1.2017

31.1.2017

Žiadne podujatie.
Podujatia v ďalšom období
2017-02-08
K R U H Y
kino Spoločenský dom, Topoľčany
ďalšie podujatia
2017-02-16
L I O N
kino Spoločenský dom, Topoľčany
ďalšie podujatia
2017-02-21
MLČANIE
kino Spoločenský dom, Topoľčany
ďalšie podujatia
2017-02-23
FAŠIANGOVÝ KONCERT CIGÁNSKI DIABLI
Mestské stredisko kultúry a športu p.o. /MSKŠ/, Zlaté Moravce
ďalšie podujatia
2017-02-25
MUZZIKANTI
kino Spoločenský dom, Topoľčany
ďalšie podujatia