46. BEH OKOLO LIPTOVSKÝCH SLIAČOV

Podujatie Liptovské Sliače

46. BEH OKOLO LIPTOVSKÝCH SLIAČOV

Obec Liptovské Sliače, Olympijský klub Liptova, Základná škola Jozefa Hanulu, MŠ Lipt. Sliače a I. OFC Liptovské Sliače organizujú 46. ročník pretekov v cezpoľnom Behu okolo Liptovských Sliačov.

Beh je zaradený do súťaže Liptovskej bežeckej ligy o „Najlepšieho bežca Liptova“ pre rok 2019.
Zároveň organizátor vypísal súťaž o majstra obce Liptovské Sliače.

Štart: 10:00 hod. mládežnícke kat., 10:30 hod. dospelí na futbalovom ihrisku
Dlžka trate: 10 km a menej
Povrch: terén, asfalt

Kategória: MŠ, žiaci, dorast, juniorky 2000 - 2001, juniori 2000 - 2001, ženy 1 1985 a mladšie, ženy 2 1970 - 84, ženy 3 1960 - 69, ženy 4 1959 a staršie, muži 1 1980 a mladší, muži 2 1970 - 79, muži 3 1960 - 69, muži 4 1950 - 59, muži 5 1949 a starší

Štartovné: 3,00€ (žiacke, dorastenecké a juniorské kategórie a domáci pretekári štartovné neplatia)

Prihlášky posielať na adresu: Ing. Jozef Mláka, Pivovarská 7/4, 034 84 Liptovské Sliače,  resp. v deň pretekov

Prezentácia: V deň pretekov v priestoroch novej tribúny I. OFC Liptovské Sliače na ihrisku od 09:00 do 10:50 hod. Prezentácia končí 15 min. pred štartom príslušnej kategórie.  
Hodnotenie: Prví traja pretekári v žiackych, dorasteneckých a juniorských kategóriách obdržia vecné ceny a diplomy. Prví traja pretekári v absolútnom poradí a prví traja v kategóriách mužov a žien obdržia diplomy a finančné odmeny.
Trate: Vedú miestnymi asfaltovými komunikáciami a v teréne.
Občerstvenie: Organizátor zabezpečí občerstvenie a bufet v priestore štartu a cieľa. Pre dospelých bude pripravený dobrý guláš.
Podmienky: Preteká sa podľa pravidiel atletiky a propozícií. Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo. Organizátor nezabezpečuje zdravotné ani úrazové poistenie.
Vyhlásenie výsledkov: Na ihrisku priebežne cca 1 hod. po ukončení kategórie.

Funkcionári pretekov:
Riaditeľ pretekov: Ing. Jozef Mláka
Tajomník pretekov: Oľga Mláková
Technické zabezpečenie: Bystrík Antol
Vedúci rozhodca: Ing. Jozef Mláka
Zdravotné zabezpečenie: Bc. Monika Mláková               
          
Organizačný výbor:
Predseda: Mgr. Milan Frič
Podpredseda: Ing. Jozef Mláka        
Členovia: Pavol Bartík, Alena Balážecová, Mgr. Mária Hatiarová, Oľga Mláková, Bystrík Antol, Pavol Hanula, Bc. Lucia Hámorová

Informácie: Ing. Jozef Mláka 0903 033 821, Obecný úrad Liptovské Sliače 044/437 21 71

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Fotografie
Podobné podujatia