75. výročie Slovenského národného povstania

Podujatie Stropkov

75. výročie Slovenského národného povstania

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov - ZO v Stropkove, Okresný úrad v Stropkove a mesto Stropkov Vás pozývajú na slávnostné zhromaždenie pri príležitosti 75. výročia Slovenského národného povstania, ktoré sa uskutoční dňa 27. 8. 2019 o 14:00 h pri pamätnej tabuli osloboditeľov mesta pri OÚ v Stropkove.
Program: položenie vencov, hymna SR, báseň, slávnostný príhovor, hymnická pieseň, beseda v mestskej knižnici spojená s odovzdávaním pamätných listov a vernisážou výstavy o SNP.

Fotografie
Podobné podujatia