8. ročník Dní obce Kočovce 2016

Podujatie Kočovce

8. ročník Dní obce Kočovce 2016

Obec Kočovce a komisia kultúry a športu

Vás pozývajú na 8. ročník

Dní obce

spojené s hodovými zábavami

a výročím prvej písomnej zmienky o obci,  ktoré sa budú konať v dňoch

13. a 14. augusta 2016

na Barine v Beckovskej Vieske

 

Program:

13. 8. 2016 (sobota)

 

13,00 hod. – otvorenie, registrácia súťažiacich vo varení jedál z kotlíka: „Môj kotlík varí lepšie ako tvoj“

13,30 hod. - začiatok varenia

14,00 hod. – 18,00 hod.:

* individuálne zábavné súťaže, sud kofoly a 2 sudy piva zdarma

* vodný futbal

* maľovanie na tvár

17,00 hod. – ukončenie varenia – odovzdanie vzoriek na hodnotenie

17,30 hod. - vyhodnotenie súťaží

od 20,00 hod. – hodová zábava so živou kapelou (RITMO)

 

Počas popoludnia Vás bude zabávať harmonikár p. Jelínek

 

14. 8. 2016 (nedeľa)

 

16,00 hod. – vystúpenie DH Bučkovanka

17,30 hod. – vystúpenie Natálky Uhrinovej a Filipa Mihálika

18,00 hod. - slávnostný program k výročiu prvej písomnej zmienke o obci, odovzdanie ceny Obce Kočovce občanom

18,30 hod. – 23,00 hod. - tanečná zábava s DJ

 

Vstup na obidva dni je voľný. Občerstvenie je zabezpečené!

Všetci ste srdečne pozvaní na Barinu zasúťažiť si a stráviť príjemné chvíle so svojimi priateľmi!

 

V sobotu a v nedeľu bude v Spoločenskom klube v Beckovskej Vieske výstava – história obce a diela nášho rodáka Janka Hubinského.

 

Fotografie
Podobné podujatia