9th Bratislava Maya Meeting

Podujatie Bratislava

9th Bratislava Maya Meeting

Mesoamerican Worldviews“

2nd – 5th May 2019


Spoznaj starobylé mayské hieroglyfy a nauč sa prečítať nápisy z pyramíd ukrytých v srdci stredoamerickej džungli. Trojdňový workshop a sympózium predstaví aj laickej verejnosti unikátnu mayskú civilizáciu. Máš jedinečnú príležitosť dozvedieť sa viac o Mayoch a ich videní sveta, od svetových a slovenských špičkových odborníkov a to priamo tu v Bratislave, na Univerzite Komenského.

BMM každý rok organizuje Centrum mezoamerických štúdií Univerzity Komenského v spolupráci s občianskym združením ProMaya a podporou Bratislavského samosprávneho kraja.

Začiatočníci sa na workshope (I) dozvedia ako Mayovia počítali čas, ako nazývali svojich kráľov a kráľovné, ale aj to, že v ich písme sa vyskytovali slabiky podobné tým našim. Workshop prebieha v malých skupinách so slovenským lektorom a je určený pre všetky vekové kategórie. Domov si odnesiete určite aspoň jeden vami rozlúštený mayský nápis.

Na ďalšom workshope (II) zahraniční lektori predstavia mezoamerické systémy písma a ich grafické analýzy, s dôrazom na Mayov a Aztékov. Ak vás zaujíma pôvod písma, ako sa vyvíjalo, čo predstavujú jednotlivé slabiky či logogramy, tak je tento workshop určený práve vám. Znalosť základov mayského písma je výhodou, ale nie podmienkou. Workshop bude prebiehať v angličtine.

Špeciálny workshop (III) je určený účastníkom, ktorí majú stredne pokročilé znalosti mayského písma. Bude zameraný na mayskú lokalitu Uaxactún v Guatemale v oblasti Peténu. Workshop bude prebiehať v angličtine.

Na záver BMM prebehne medzinárodné sympózium s témou „Mesoamerican Worldviews“.

Workshopy sú určené odbornej aj širokej verejnosti. Vyber si jeden z ponúkaných:


Workshop I. (Beginners) - Introduction to Maya Hieroglyphs (2. - 4. máj, 10:00 – 18.00)

Michaela Šimonová

Jazyk: Slovenský / Anglický


Abstrakt:

Tento workshop je určený všetkým, ktorých zaujíma ako funguje mayské písmo a chceli by vedieť, ako môžeme prečítať nápisy staré stovky rokov. Okrem toho sa naučíte ako fungujú mayské číslovky a kalendár, dozviete sa viaceré zaujímavosti o kultúre a spoločnosti, histórii rozlúštenia hieroglyfov a aj súčasnom stave bádania.


This workshop is for everyone who is interested in how the Maya writing works and would like to know how to read inscriptions that are hundreds years old. Besides, you would learn how Maya numbers and calendar works, many interestings facts about culture and society, history of deciphering Maya glyphs and also current state of reseach.Workshop II. (Beginners + Intermediate) - Mesoamerican Writing Systems: A Graphic Analysis (2. - 4. máj, 10:00 – 18.00)

Albert Davletshin, Harri Kettunen

Jazyk: Anglický


Abstrakt:

Na tomto workshope sa zoznámite so stredoamerickými písomnými systémami z porovnávacej perspektívy, so zameraním na formálnu analýzu grafického dizajnu, a vzťahu k zvukovej hodnote. Dôraz bude kladený na mayské a aztécke písmo, ako na východnú a západnú vetvu mezoamerického písomníctva. Obe písma predstavujú obrázkové písomné systémy, a ako také predpokladajú štúdium vonkajších podôb ich grafického dizajnu. Cieľom workshopu je ponúknuť participantom základy metód používaných v aztéckej a mayskej epigrafii, obzvlášť tie, ktoré operujú so štúdiom grafickej motivácie, vývojom, a vizuálnou charakteristikou písomných znakov. Okrem vizuálnej podoby účastníci preskúmajú aj lexikálny pôvod znakov s použitím viacerých slovníkov, ako aj ďalších zdrojov a referenčných materiálov. Účastník by mal po absolvovaní workshopu nadobudnúť hlbšie chápanie mezoamerických písomných systémov a metód používaných pri epigrafických analýzach. Znalosť Mayčiny alebo klasického Nahuatlu nie je podmienkou, avšak základné znalosti vyššie zmienených jazykov a písomných systémov uľahčia chápanie prezentovanej látky.


This workshop explores Mesoamerican writing systems from a comparative perspective, focusing on the formal analysis of graphic designs and their relationship to reading values. The emphasis is on the Aztec and Maya scripts, representing Western and Eastern literary traditions, respectively. Both of these scripts are highly pictorial writing systems, promoting the study of the outward appearance of the graphic designs. The objective is to offer insights on the methods used in Aztec and Maya epigraphy, especially as these relate to the study of the graphic motivation, development, and visual characteristics of the signs. Besides the visible language (i.e., hieroglyphic writing), participants will also examine the lexical origins of the signs by consulting various dictionaries, as well as other resources and reference materials. The expected outcome of the workshop is a more profound understanding of Mesoamerican writing systems and the methods involved in epigraphic analyses. Knowledge of Hieroglyphic Mayan and Classical Nahuatl is not a prerequisite for participating in this workshop but basic knowledge of the afore mentioned writing systems and the underlying languages facilitate understanding the arguments presented at the workshop.Workshop III. (Special) - Late and Terminal Classic Uaxactun in Regional Context (2. - 4. máj, 10:00 – 18.00)

Dimitri Beliaev, Alexander Safronov

Jazyk: Anglický


Abstrakt:

Workshop sa bude sústreďovať na hieroglyfické nápisy z Uaxactúnu a priľahlých sídlisk stredného Peténu, datovaných medzi roky 9.13.0.0.0 (692 nl) a 10.3.0.0.0 (889 nl). Hlavným cieľom workshopu je preskúmať dráhu politického vývoja Uaxactúnu v neskoro a záverečno klasickom období. Bude sa preberať lokalita Uaxactún v neskoro klasickej politickej organizácii stredného Peténu a jej vzťahy s Tikalom, dominantnou mocnosťou tých čias. Zvláštne zameranie bude venované rekonštrukcii Uxactúnskej dynastickej línie a dôkazom makro-politických vzťahov Uaxactúnskych vládcov záverečno klasického obdobia.


The workshop will concentrate on the hieroglyphic inscriptions of Uaxactun and neighboring sites of Central Peten that date between 9.13.0.0.0 (AD 692) and 10.3.0.0.0 (AD 889). The main objective is to show the trajectory of political development of Uaxactun polity in the Late and Terminal Classic. We will discuss the place of Uaxactun in the Late Classic political organization of Central Peten and its ties to Tikal that was a dominant power of that time. Special focus would be placed on the reconstruction of Uaxactun dynastic sequence and the evidence for macropolitical relations of Uaxactun rulers in the Terminal Classic.SYMPÓZIUM (5. máj, 9:30 – 18:00)

V posledný deň BMM (5.máj) sa bude konať medzinárodné sympózium s témou: „Mesoamerican Worldviews“. Môžete sa tešiť na prednášky špičkových výskumníkov a prezentáciu nových objavov na poli mezoamerikanistiky. Jazykom príspevkov je angličtina. Sympózium je určené primárne pre odborné publikum, avšak je prístupné aj laickej verejnosti.LEKTORI

Dimitri Beliaev

pracuje v Knorozovovom centre mesoamerických štúdií na Ruskej štátnej univerzite humanitných vied, kde prednáša antropológiu archaických kultúr, mayskú epigrafiu, mezoamerickú archeológiu a mayské jazyky.


Albert Davletshin

je výskumný pracovník v Inštitúte východných kultúr a antiky Ruskej štátnej univerzity humanitných vied. Zaoberá sa polynézskym jazykom a antropológiou, a aztéckym, epi-olméckym, harrapským, mayským a zapoteckým písmom. Účastnil sa terénnych výskumov na Papui Novej Guinei, Rapanui, Mexiku a na Sibíri.


Harri Kettunen

je prezident Európskej asociácie mayanistov „WAYEB“, pracuje na Helsinskej univerzite na Katedre kultúr. Je vedúcou osobnosťou viacerých interdisciplinárnych projektov zameraných na výskum mayskej kultúry. Je taktiež autorom v súčasnosti najpoužívanejšej učebnice mayskej epigrafie „Úvod do štúdia mayských hieroglyfov“.


Alexander Safronov

je docent na Lomonosovej univerzite v Moskve, kde vedie študijnú špecializáciu „História a civilizácia predkolumbovskej Ameriky“, zaoberá sa mayskov epigrafiou a históriou. Účastnil sa viacerých terénnych výskumov v Guatemale a v Mexiku.


Michaela Šimonová

je študentkou doktorandského štúdia na Katedre porovnávacej religonistiky Univerzity Komenského. Vrámci štúdia sa venuje náboženstvu a ikonografii Mayov, ale aj prezentácii a interpretácii náboženstva v moderných mediach a Vikingskej mytológii. Okrem Filozofickej fakulty niekoľkokrát prednášala aj na festivale Slavcon a pravidelne sa zúčastňuje workshopov na EMC (European Maya Conference).


REGISTRÁCIA - https://forms.gle/CooGy8ctivxMpRwXA


Registračné poplatky:

workshop

bežná cena – 15€ (bankovým prevodom), alebo 20€ (v hotovosti na mieste)

študentská cena – 10€ (bankovým prevodom), alebo 15€ (v hotovosti na mieste)

sympózium

bežná cena - 10€ (bankovým prevodom), alebo 15€ (v hotovosti na mieste)

študentská cena - 5€ (bankovým prevodom), alebo 10€ (v hotovosti na mieste)


Registračné poplatky pokrývajú študijné materiály a občerstvenie počas BMM pre všetkých účastníkov.


Viac na FaceBooku @CenterForMesoamericanStudies

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Meno organizátora: Katedra porovnávacej religionistiky FiF UK
Fotografie
Podobné podujatia
Cigánski Diabli
Cigánski Diabli
Námestie SNP, Bratislava
Deň Afriky v Bratislave
Deň Afriky v Bratislave
Hviezdoslavovo námestie, Bratislava
André Rieu Bratislava
André Rieu Bratislava
Štadión Ondreja Nepelu SLOVNAFT Arena, Bratislava