ACTORES

Podujatie Revúca

ACTORES

divadelná krimikomédia v podaní mestského divadla z Rožňavy 39 stupňov

8. apríla 2016 o 18:00 h

MsDK Revúca

Vstupné 1 € - predstavenie je financované Mestom Revúca pri príležitosti Dňa učiteľov

Predaj: MsKS č. dv. 5 alebo tel.č.: 058/ 28 515 73

POZOR V predaji obmedzený počet vstupeniek.

Fotografie
Podobné podujatia