ADAM V ŠKOLE SEDEL, ABECEDU VEDEL, ALE ČÍTAŤ SA NENAUČIL

Podujatie Bojnice

ADAM V ŠKOLE SEDEL, ABECEDU VEDEL, ALE ČÍTAŤ SA NENAUČIL

Prednáška Mgr. Tibora Hajdiča o dôležitosti čítania, ako zaujať a motivovať k čítaniu deti a mládež. Seminár na podporu čítania a čitateľskej gramotnosti je určený pre knihovníkov, učiteľov literatúry, ale aj rodičov.

7.3.2018 14.00 h
Mestská knižnica Bojnice

Fotografie
Podobné podujatia