Afganistan známy, neznámy

Podujatie Bratislava

Afganistan známy, neznámy

Dr. Narwan, lekár a doc. Haydary, chemický inžinier, ktorí prišli na Slovensko študovať a už tu zostali ale do svojej vlasti sa pravidelne vracajú, porozprávajú akými zmenami prešiel Afganistan od ich detských rokov až do dnes a čo ich stále spája s vlasťou.


PRIF UK, miestnosť B1 - 305

MUDr. Habib Narwan, PhD. a doc. Ing. Juma Haydary, PhD.

Miesto konania podujatia: Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, Bratislava
Dátum začiatku podujatia: 20. Marca 2018 18:18
Dátum ukončenia podujatia: 20. Marca 2018 20:00
Pravdepodobné súradnice: 48.1501N 17.0718E

Prípadné zmeny si preverte na webe podujatia Afganistan známy, neznámy

Meno organizátora: Geografické exkurzie a expedície
Fotografie
Podobné podujatia
Kreatívny kurz OBRAZ Z PAVERPOLU
Kreatívny kurz OBRAZ Z PAVERPOLU
Kultúrna asociácia Nová Akropolis, Bratislava
Workshop KRITICKÉ MYSLENIE
Workshop KRITICKÉ MYSLENIE
Power Coaching, Bratislava
Kurz MANAŽÉRSKE ZRUČNOSTI
Kurz MANAŽÉRSKE ZRUČNOSTI
Power Coaching, Bratislava
Workshop KRITICKÉ MYSLENIE
Workshop KRITICKÉ MYSLENIE
Power Coaching, Bratislava
Kurz MANAŽÉRSKE ZRUČNOSTI
Kurz MANAŽÉRSKE ZRUČNOSTI
Power Coaching, Bratislava
Workshop KRITICKÉ MYSLENIE
Workshop KRITICKÉ MYSLENIE
Power Coaching, Bratislava