Afganistan známy, neznámy

Podujatie Bratislava

Afganistan známy, neznámy

Dr. Narwan, lekár a doc. Haydary, chemický inžinier, ktorí prišli na Slovensko študovať a už tu zostali ale do svojej vlasti sa pravidelne vracajú, porozprávajú akými zmenami prešiel Afganistan od ich detských rokov až do dnes a čo ich stále spája s vlasťou.


PRIF UK, miestnosť B1 - 305

MUDr. Habib Narwan, PhD. a doc. Ing. Juma Haydary, PhD.

Miesto konania podujatia: Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, Bratislava
Dátum začiatku podujatia: 20. Marca 2018 18:18
Dátum ukončenia podujatia: 20. Marca 2018 20:00
Pravdepodobné súradnice: 48.1501N 17.0718E

Prípadné zmeny si preverte na webe podujatia Afganistan známy, neznámy

Meno organizátora: Geografické exkurzie a expedície
Fotografie
Podobné podujatia