Asertívna komunikácia v praxi

Podujatie Bratislava

Asertívna komunikácia v praxi
Pridať do môjho kalendára
Prednášky, besedy, kurzy
Web organizátora:
cdv.uniba.sk/
Ďalšie podujatia v meste Bratislava
Podrobnejšie informácie: Mgr. Barbora Kontrišová tel.: +421 2 50 11 77 02 mobil: +421 911 717 713 e-mail: barbora.kontrisova@cdv.uniba.sk

Cieľom kurzu je osvojiť si asertívne komunikačné techniky a nástroje umožňujúce zvládať aj náročné komunikačné situácie. Podstatou asertívnej komunikácie je otvorenosť a bezkonfliktné jednanie. Naučiť sa správať sebaisto, vedieť presadiť svoj názor, obhájiť svoje hranice, naučiť sa sebaúcte a úcte k druhým ľuďom.

Cieľovou skupinou sú všetci, ktorí chcú získať istotu a zdravé sebavedomie v osobnej a pracovnej komunikácii.

 

Obsahová náplň:

• Význam komunikácie v živote človeka

• Rôzne úrovne komunikácie

• Kanály verbálnej a neverbálnej komunikácie

• Význam prvého dojmu

• Základné princípy a pravidlá asertivity

• Ako si poradiť s manipulatívnym správaním

• Asertívne práva a povinnosti

• Zlaté pravidlá aktívneho počúvania

• Význam hraníc v našom živote

• Príčiny vzniku konfliktov

• Druhy konfliktov a možnosti ich riešenia

• Oprávnená a neoprávnená kritika

• Nácvik základných asertívnych techník - modelové situácie

 

Viac informácií nájdete TU na našej webovej stránke.

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Meno organizátora: Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave
Fotografie
Podobné podujatia