Asertívna komunikácia v praxi

Podujatie Bratislava

Asertívna komunikácia v praxi
Pridať do môjho kalendára
Prednášky, besedy, kurzy
Web organizátora:
cdv.uniba.sk/
Ďalšie podujatia v meste Bratislava
Podrobnejšie informácie: Mgr. Barbora Kontrišová tel.: +421 2 50 11 77 02 mobil: +421 911 717 713 e-mail: barbora.kontrisova@cdv.uniba.sk

Cieľom kurzu je osvojiť si asertívne komunikačné techniky a nástroje umožňujúce zvládať aj náročné komunikačné situácie. Podstatou asertívnej komunikácie je otvorenosť a bezkonfliktné jednanie. Naučiť sa správať sebaisto, vedieť presadiť svoj názor, obhájiť svoje hranice, naučiť sa sebaúcte a úcte k druhým ľuďom.

Cieľovou skupinou sú všetci, ktorí chcú získať istotu a zdravé sebavedomie v osobnej a pracovnej komunikácii.

 

Obsahová náplň:

• Význam komunikácie v živote človeka

• Rôzne úrovne komunikácie

• Kanály verbálnej a neverbálnej komunikácie

• Význam prvého dojmu

• Základné princípy a pravidlá asertivity

• Ako si poradiť s manipulatívnym správaním

• Asertívne práva a povinnosti

• Zlaté pravidlá aktívneho počúvania

• Význam hraníc v našom živote

• Príčiny vzniku konfliktov

• Druhy konfliktov a možnosti ich riešenia

• Oprávnená a neoprávnená kritika

• Nácvik základných asertívnych techník - modelové situácie

 

Viac informácií nájdete TU na našej webovej stránke.

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Meno organizátora: Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave
Fotografie
Podobné podujatia
Žiadny obrázok
Overené podujatieGoogle kurzy z praxe
Online konferencia, Bratislava
Žiadny obrázok
Overené podujatieGoogle kurzy z praxe
Online konferencia, Bratislava
One Way Fest
Overené podujatieOne Way Fest
Park pod pamätníkom SNP, Banská Bystrica
One Way Fest
Overené podujatieOne Way Fest
Park pod pamätníkom SNP, Banská Bystrica
Bystro festival OAZa
Overené podujatieBystro festival OAZa
lazy pri Litave, Litava