Podujatia, akcie Baďan

Adresa - Obecný úrad
11
969 75 Baďan
Kontakty
Telefón: 045 672 66 24
Mobil: 0918 892 842,0907 358 377
E-mail: infobadan.sk
Web obce
Najbližšie podujatia v obci od 16.07.2019
V obci neevidujeme žiadne podujatia. V okrese Banská Štiavnica nasledovné:
SITNO BLUES - Hudba nás spája
Overené podujatieSITNO BLUES - Hudba nás spája
Počúvadlo jazero, Banská Štiavnica
Film Afrika na pionieri
Overené podujatieFilm Afrika na pionieri
Amfiteáter, Banská Štiavnica
Výstava Príbeh značky PLETA
Overené podujatieVýstava Príbeh značky PLETA
Slovenské banské múzeum - Starý zámok, Banská Štiavnica
Letné tvorivé dielne v Dielničke v Kammerhofe
Overené podujatieLetné tvorivé dielne v Dielničke v Kammerhofe
Slovenské banské múzeum-Dielnička,Kammerhof, Banská Štiavnica
Noci z Nového zámku 2019
Overené podujatieNoci z Nového zámku 2019
Slovenské banské múzeum-Nový zámok, Banská Štiavnica
KAMMERHOF DEŤOM 2019
Overené podujatieKAMMERHOF DEŤOM 2019
Slovenské banské múzeum-Baníctvo na Slovensku, Kammerhof, Banská Štiavnica
Geobádateľňa pre všetkých
Overené podujatieGeobádateľňa pre všetkých
Slovenské banské múzeum-Mineralogická expozícia, Banská Štiavnica
Prázdninové tvorivé dielne v Ekodielničke,Handlová
Overené podujatiePrázdninové tvorivé dielne v Ekodielničke,Handlová
Slovenské banské múzeum-expozícia Handlová, Banská Štiavnica
Fotografie z podujatí v obci Baďan
História podujatí

Obec Baďan má rozlohu 1 511 ha. Nachádza sa v CHKO Štiavnické vrchy, ktoré sú súčasťou celku Slovenského stredohoria a v južnej časti Sitnianskej vrchoviny (Sitno - 1 009 m n.m.), prechádzajúcej do Podunajskej pahorkatiny. Obec má charakteristický vrchovinový reliéf, nadmorská výška územia obce sa pohybuje od 410 m n.m do 600 m n.m. Obec Baďan je malá dedina vzdialená od okresného mesta Banská Štiavnica cca 20 km.

Prvá písomná zmienka o území obce Baďan a Klastava je z roku 1245, v ktorej sa  po prvýkrát uvádza ako osada pod názvom Villa Bagun. Obec Baďan a dovtedy samostatná obec Klastava sa v roku 1971 spojili do jednej obce – Baďan.

Prírodné danosti oboch katastrálnych území a zároveň dobrá poloha obcí, vytvárajú vhodné podmienky pre rozvoj cestovného ruchu, ako je najmä turistika. Katastrom obce Klastava prechádza náučný chodník „Po stopách predkov“, v  dĺžke cca 11 km, čo predstavuje asi 5 hodín cesty. Náučný chodník je nenáročný, zjazdný na bicykli a peši. Počas prechádzky Vás čaká okrem výnimočnej prírody a „pobytu“ na čerstvom vzduchu aj 9 zastávok (informačných tabúľ), kde sa dozviete zaujímavosti z autentických spomienok od miestnych ľudí. Ďalšou atraktívnou zaujímavosťou pre peších turistov sú vzácne pivnice vytesané do tufových skál, ktoré počas tureckých nájazdov slúžili ako sýpky. Nachádzajú sa „na Háji“ v katastri obce Klastava. V katastri obce Baďan netreba obísť vidiecky kostolík situovaný na návrší, na severnom okraji obce Baďan ani ľudovú izbu v centrálnej časti obce.

Čo sa týka kultúry, obec má počas roka pripravený bohatý program. Pri rôznych príležitostiach (Deň matiek, stretnutie s jubilantmi obce, mesiac úcty k starším, stretnutie s Mikulášom) sa vedenie obce snaží uskutočňovať príjemné posedenie s malým programom. Neobyčajným a tradične očakávaným každoročným podujatím, ktoré sa koná v priebehu mesiacov máj až september, sú Podsitnianske dni hojnosti. Ide o podujatie, ktoré spolu organizujú obce mikroregiónu Južné Sitno. Podstatou podujatia je ukážka tradičnej kultúry a miestnych zvykov našich predkov. Podujatie oslovilo už množstvo návštevníkov, ktorý sa k nám radi každoročne vracajú. Okrem programu ich prekvapila najmä štedrosť, srdečnosť a pohostinnosť obyvateľov obcí tohto mikroregiónu. Zaujímavosťou obce je aj fungovanie speváckeho súboru „Baďančanka“.Vznikol v roku 1999 na podnet starostky obce, ktorej snahou bolo vytvoriť spevácky súbor, ktorý by spestril alebo ozvláštnil posedenie pri rôznych príležitostiach obce. V dnešnej dobe má súbor dobrý ohlas, je na regionálnej úrovni a vystupuje na rôznych akciách v širokom okolí. Ďalším sprievodným programom v priebehu roka sú Furmanské preteky. Konajú sa každoročne prvý júnoví víkend.  Ide o súťaž ťažných koní a ich furmanov. Na záver treba spomenúť „vychýrenú akciu roka“ - ples, ktorý si obľúbili ľudia zo širokého okolia.

V obci sa nachádza miestna predajňa potravín – COOP JEDNOTA POTRAVINY (zmiešaný tovar), so sídlom v Žarnovici. Obec pre svojich občanov zabezpečuje v budove obecného úradu prevádzku -  Pošta PARTNER. V obci sa teda nachádza kultúrny dom, evanjelický kostol a cintorín.

Výraznejšie podnikateľské zázemie v našej obci neexistuje. V obci sa nachádza zopár živnostníkov.

Čo sa týka spolkovej činnosti, v obci od roku 1993 pôsobí poľovné združenie - PZ Bánov. Názov združenia je odvodený od vrchu Bánov. Ďalším združením je dobrovoľný hasičský zbor – DHZ v Baďane, ktorý vznikol v roku 1925. Potom je to vyššie spomenutý FS Baďančanka, ďalej miestny spolok Červeného kríža, miestny odbor Matice slovenskej a Urbárske pozemkové spoločenstvo Baďan.

V obci vychádza miestny občasník – Obecné zvesti. 

Podujatia v obci Baďan. Sekcia tradičné podujatia.

 

Furmanské preteky
Podsitnianske dni hojnosti

 

Organizujete podujatia v obci Baďan ? Pridajte bezplatne Vaše podujatie na stránky AjDnes.sk

Podujatia v obci Baďan. Sekcia knižnice.

 

- 3998/2000-400/4926, Obecná knižnica v Baďane, Baďan 79, 045/6726624,