Podujatia, akcie Báhoň

Adresa - Obecný úrad
SNP 65
900 84 Báhoň
Kontakty
Telefón: 033 645 51 93
E-mail: starostabahon.sk
Web obce
Najbližšie podujatia v obci od 19.05.2022
V obci neevidujeme žiadne podujatia. V okrese Pezinok nasledovné:
FÍHA TRALALA
Overené podujatieFÍHA TRALALA
Dom kultúry, Pezinok
INEKAFE
Overené podujatieINEKAFE
Amfiteáter, Pezinok, Pezinok
SHAKATAK na zámku
Overené podujatieSHAKATAK na zámku
Šimák Zámok, Pezinok
TUBLATANKA na zámku
Overené podujatieTUBLATANKA na zámku
Šimák Zámok, Pezinok
Víno pod hviezdami 2022
Overené podujatieVíno pod hviezdami 2022
Vinohrady pod Starou horou, Pezinok
Fotografie z podujatí v obci Báhoň
História podujatí
Obec Báhoň leží v dolnej časti úrodnej trnavskej tabule. Patrí do vinárskej oblasti Malokarpatského regiónu a mikroregiónu Červený Kameň. Najstaršia písomná zmienka o obci (villa Bahun) pochádza z roku 1244, počiatky osídlenia však siahajú až do mladšej doby kamennej, čo dokazujú nálezy neolitného sídliska - volútovej a lengyelskej kultúry, rímsko-barbarského a slovanského sídliska i pohrebiska z doby veľkomoravskej. Od polovice 10. až do 13. storočia obec bola kráľovským majetkom patriacim k bratislavskému hradu, od roku 1306 Martinovi synovi Bugára. V stredoveku viackrát zmenila majiteľov. Dejiny Báhoňa od r. 1580 na viac ako tristo rokov ovplyvnila zemianska rodina Jezernických, ktorých potomkovia postupne získali do svojej držby prevažnú časť obce a stali sa patrónmi tunajšej farnosti. V polovici 16. storočia Báhoň bol dvojrečovou nemecko-slovenskou obcou s prevahou nemeckého obyvateľstva, koncom storočia sa tu usadili aj chorvátski osadníci. V roku 1845 život v obci priaznivo poznačilo vybudovanie trate konskej železnice z Bratislavy do Trnavy. Po prvej svetovej vojne sa začala rozvíjať spoločenská činnosť v rôznych spolkoch, ochotníckom divadle a v športe. V bývalom kaštieli Jezernických v roku 1930 bol otvorený Kadlického ústav pre slepcov. Areál doteraz slúži ako domov pre nevidiacich dospelých z celého Slovenska. Pre nevidiacich a ťažko zdravotne postihnutých bola zriadená prevádzka výrobného družstva invalidov a neskôr vybudovaný nový závod výrobného družstva ELEKTRO ĽUDIB. V roku 1954 zahájila činnosť Odrodová skúšobňa Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho. Kostol sv. Františka z Assisi postavil v rokoch 1914 – 1921 arch. M. Harminec. V obci sa zachovali dve kaplnky, tri sakrálne prícestné sochy a dva kríže z r. 1874 a 1906. V strede obce je pomník padlým v prvej a druhej svetovej vojne.

 Obec má komplexnú technickú vybavenosť. K športovej činnosti slúži futbalový štadión i tenisové kurty. V obci je viac predajní potravín, pohostinstiev a ubytovacie služby v súkromí. Rekreačné možnosti poskytujú blízke Slnečné jazerá v Senci a turistické výlety do horského prostredia Malých Karpát.Podujatia v obci Báhoň. Sekcia tradičné podujatia.

 

Báhonská výstava vín

 

Organizujete podujatia v obci Báhoň ? Pridajte bezplatne Vaše podujatie na stránky AjDnes.sk

Podujatia v obci Báhoň. Sekcia knižnice.

 

- 3998/2000-400/3759, Knižnica Domova sociálnych služieb pre dospelých, SNP. 38, 033/6455156,

- 3998/2000-400/4242, Školská knižnica, Ul. 1. mája 3, 033/6455222,

- 3998/2000-400/5059, Miestna ľudová knižnica v Báhoni, ul. SNP 65, 033/6455340,