Kam na výlet: Bazilika Navštívenia Panny Márie - Mariánska hora - Levoča

49.043072 N 20.598142 E, zobraziť najkratšiu trasu
Dominantu Levoče tvorí strmý kopec s neogotickým kostolom - Mariánska hora.
Je to jedno z najstarších a najvýznamnejších pútnických miest na Slovensku.
Kaplnka na Mariánskej hore bola výrazom vďaky Spišiakov za ich záchranu na
tomto mieste počas tatárskeho vpádu v rokoch 1241 - 1242. Archeológovia
našli hradisko na kopci hneď za Mariánskou horou, ktorý sa nazýva aj dnes
Burg - Hrad. Práve tu sa mohli obyvatelia mesta zachrániť pred Tatármi v
opevnenom hradisku. Na pamiatku tejto udalosti si postavili kaplnku na kopci
pod hradiskom, kde konali každoročne ďakovné procesie spolu s obyvateľmi
susedných obcí. Takto vznikla prvá pútnická tradícia. O rozvoj mariánskeho
kultu sa pričinili minoriti, ktorí si založili v prvej polovici 14. storočia
v Levoči kláštor. V roku 1984 bol kostol povýšený na malú baziliku.
Mariánsku horu v Levoči navštívia každoročne tisícky pútnikov, aby tu
načerpali duchovnej sily. V roku 1995 bola jedným s cieľov návštevy Svätého
Otca Jána Pavla II. na Slovensku. 
Podeľte sa o zážitky
Fotografie - tip na výlet