Beh 2 míle Košice

Podujatie Košice

Beh 2 míle Košice

Beh 2 míle Košice

  • Dátum: 02. 11. 2019 (So)
  • Miesto: Košice, park Anička v Košiciach
  • Informácie: Peter Hlač, tel.: 0905 306 551, e-mail: info@behkosice.sk

    Web: https://cs.srichinmoyraces.org/Beh2MileKosice

    Fotografie
    Podobné podujatia