Beh Dunajská Lužná 2019

Podujatie Dunajská Lužná

Beh Dunajská Lužná 2019

https://www.vysledkovyservis.sk/beh-dunajska-luzna-propozicie
Prihlasovanie je spustené!

Generálni partneri podujatia:
Dunajská Lužná
tento projekt finančne podporil Bratislavský kraj, najlepšie miesto pre život

Miesto konania: "jama" pri Obecnom úrade, Pri Jame 46, Dunajská Lužná
Dátum: 8.6.2019 (sobota) o 8:30

Registrácia:
Online na www.vysledkovyservis.sk. Online prihlasovanie bude ukončené 5.6.2019 o 20:00. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením. Ak nezvolíte platbu kartou, príde vám email s inštrukciami k platbe (ak email nenájdete skontrolujte priečinok SPAM).

Registrácia na mieste a prezentácia:
Piatok 7.6. - 19:00 – 20:00 registrácia, vyzdvihnutie štartových čísel a čipov, ZRC Dunajská Lužná
Sobota 8.6. - 8:00 – 8:30 registrácia v jame, vyzdvihnutie štartových čísel a čipov

Štart pretekov
registrácia sa uzatvára 30 min pred štartom kategórie
8:00 – 8:30 registrácia na mieste, vyzdvihnutie štartových čísel a čipov
8:30 Slávnostné otvorenie, príhovor, program
9:00 štart hlavného behu 10 km, kategórie: Ž, Ž40, M, M40
9:03 štart 5km behu, Ž, Ž40, M, M40
9:05 štart Nordic Walking
9:10 štart 1000m, kategórie: školák 3 (2005-2006), školák 4 (2002-2004)
10:15 štart 500, kategória školák 1 (2009-2010)
10:25 štart 500, kategória školák 2 (2007-2008)
10:45 štart najmenších detí do 3 rokov, kategória MINI (50m)
10:55 štart 200m, kategória škôlkar (2013-2014)
11:05 štart 400, kategória školák 0 (2011-2012)
11:30 vyhlasovanie výsledkov

Disciplíny a kategórie
Pretekár sa zaraďuje do kategórie podľa roku narodenia.
Názov kategórie Dĺžka trate Ročník Popis
MINI 50m 2016-2018 Najmenšie deti do 3 rokov
škôlkar 200m 2014-2015 Škôlkari prvý a druhý ročník, dievča, chlapec
Školák 0 400 m 2012 – 2013 Predškoláci a prváci, dievča, chlapec
Školák 1 500 m 2010 – 2011 Školáci 2. a 3. ročník, dievča, chlapec
Školák 2 500 m 2008 – 2009 Školáci 4. a 5. ročník, dievča, chlapec
Školák 3 1000 m 2006 – 2007 Školáci 6. a 7. ročník, dievča, chlapec
Školák 4 1000 m 2003 – 2005 Školáci 8. a 9. ročník, dievča, chlapec
Hobby Ž, M, 5km 1980 – 2002 Ženy a muži do 39 rokov
Hobby Ž40, M40 5km 1979 a starší Ženy a muži nad 40 rokov
Hlavný beh Ž, M, 9,2km 1980 – 2002 Ženy a muži do 39 rokov
Hlavný beh Ž40, M40 9,2km 1979 a starší Ženy a muži nad 40 rokov
Nordic Walking 3 km open Open / pre všetky vekoveé kategórie
Kategória Mini je špecifická kategória pre najmenšie deti a je spoločná pre dievčatá a chlapcov. Jednotlivé kategórie budú otvorené len ak je počet štartujúcich v kategórii väčší ako 5.

Štartovné
Hlavný beh
8 EUR pre účastníkov prihlásených online cez internet s platbou do 5.6.2019 do 20:00
13 EUR pre účastníkov prihlásených na mieste v deň pretekov, platba v hotovosti

Hobby beh
6 EUR pre účastníkov prihlásených online cez internet s platbou do 5.6.2019 do 20:00
10 EUR pre účastníkov prihlásených na mieste v deň pretekov, platba v hotovosti

Detský beh
2 EUR pre účastníkov prihlásených online cez internet s platbou do 5.6.2019 do 20:00
BEZ POPLATKU pre deti z Dunajskej Lužnej prihlásené online cez internet
3 EUR pre účastníkov prihlásených na mieste v deň pretekov, platba v hotovosti
1 EUR pre deti z Dunajskej Lužnej prihlásené na mieste v deň pretekov

Mini beh
BEZ POPLATKU pre účastníkov prihlásených online cez internet
1 EUR pre účastníkov prihlásených na mieste v deň pretekov, platba v hotovosti
BEZ POPLATKU pre deti z Dunajskej Lužnej prihlásených na mieste v deň pretekov

Nordic Walking
3 EUR pre účastníkov prihlásených online cez internet s platbou do 5.6.2019 do 20:00
5 EUR pre účastníkov prihlásených na mieste v deň pretekov, platba v hotovosti
Spôsob úhrady zvýhodneného štartovného poplatku do 5.6.2019 do 20:00

Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite.

Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM).
Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.
Úhrada štartovného poplatku je nevratná! Zrušenie registrácie alebo nenastúpenie na preteky z akýchkoľvek príčin, ktoré nespôsobil organizátor podujatia, nie je dôvodom na vrátenie štartovného. Na požiadanie je možné presunúť zaplatené štartovné na inú osobu.

Štartovné zahŕňa
– štartové číslo a čip
– občerstvenie na trati 10km a Nordic Walking
– občerstvenie pre bežcov (voda, deti – ovocie, dospelí – guláš)
– úschovňa šatstva

Úschovňa: Možnosť odloženia si šatstva v očíslovaných bedničkách podľa štartovných čísel priamo v jame u organizátorov.

Občerstvenie: Na trati hlavného behu bude zabezpečená voda na otočke 5,2 km pri Hamuliakove. Na trati Nordic Walking bude zabezpečená voda na otočke 1,5 k pri odbečke Majerská. Každý účastník preteku dostane fľašu vody pri prezentácii. Každé dieťa dostane v cieli ovocie. Každý pretekár na 500m, 1000m, Nordic Walking, 5km a 10 km dostane guláš.
V jame budú umiestnené bufety, kde bude možnosť zakúpiť si občerstvenie.

Meranie časov a výsledky: Meranie pomocou čipov zabezpečuje spoločnosť SunBell s.r.o.
(Detské kategórie (MINI, škôlkar a školák 0) behané v jame nebudú merané pomocou čipov).
Výsledky budú zverejnené po skončení podujatia na www.vysledkovyservis.sk.

Ceny: Každý pretekár bude ocenený účastníckou medailou. Oceňované budú prvé 3 miesta v každej kategórii trofejou a vecnými cenami. Ocenený bude aj najrýchlejší obyvateľ Dunajskej Lužnej v hlavnom behu cenou obce. Vyhlasovanie výsledkov a odovzdávanie cien sa uskutoční o 11:50 pre všetky kategórie v jame.

Podmienky účasti: Každý účastník prihlásením na preteky vyhlasuje, že absolvoval lekársku prehliadku s výsledkom prehliadky "schopný absolvovať preteky". Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za svoj zdravotný stav v akom nastupuje na štart a zúčastňuje sa pretekov. Organizátor neručí za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.
Je povinnosťou umiestnených pretekárov zúčastniť sa slávnostného vyhlasovania a ceny je nutné si prevziať osobne.
Za štart účastníkov mladších ako 18 rokov, nesie zodpovednosť ich zákonný zástupca.

WC: Prenosné toalety budú k dispozícii v jame.

Trať: Asfaltová bez výraznejších prevýšení, štart a cieľ pri Jame, trasa o susedných uliciach a po hrádzi. Detské behy pre najmenších sú priamo v jame na trávnatom povrchu.

Zdravotná služba: V priestore štartu a cieľa bude k dispozícii rýchla zdravotná služba.

Kontakty
telefón: +421 917 64 74 51 Silvia
e-mail: behdunajskaluzna@gmail.com
FB: www.facebook.com/behdunajskaluzna

Podmienky on-line registrácie
Podmienkou on-line registrácie na podujatie je súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Sprostredkovateľ spracovania osobných údajov: registrácia, časomiera a výsledkový servis: Sunbell, s.r.o.
Fotografie
Podobné podujatia