BEH PRE LABKY

Podujatie Košice

BEH PRE LABKY

Milovníci behu a charity!
Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov Vás srdečne pozýva na 4.ročník charitatívneho behu "BEH PRE LABKY", ktorý sa uskutoční v Košiciach-časť Kavečany pri chate HREŠNÁ.
Päť kilometrovú trať v lone prírody môžu prebehnúť amatéri i profesionáli, ženy, muži i deti, dokonca i vaši štvornohí miláčikovia. Cieľ máme spoločný - užiť si tento krásny deň plný športu!
Štartovné je 6 eur, pričom výtažok v celej výške putuje na pomoc opusteným a nechceným zvieratám!
Budeme radi, ak sa zúčastnite a podporíte skvelú myšlienku druhého ročníka tejto charitatívnej akcie v Košiciach!
PROPOZÍCIE
Miesto: Košice- časť Kavečany, chata Hrešná
Ročník: IV.
Štart: 11:00
Dĺžka trate: 5 km
Povrch: lesná cesta

Kategórie: Ž: ženy – 5 km
M: muži – 5 km
D: deti – 5 km

PŽ: pes+ženy – 5 km
PM: pes+muži – 5 km
PD: pes+deti – 5 km
Registrácia: Čoskoro uvedieme registračný formulár, registrácia najneskôr do 16.4.2020
V deň bežeckých pretekov 18.4.2020 od 9:00 do 10:30

Štartovné: 6 Eur zaplatením vopred na bankový účet:

Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov
IBAN: SK5009000000005111391211
Do poznámky uviesť: Beh pre labky

Štartovné na mieste v deň preteku: 8 EUR

Usporiadateľ: Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov UVP , www.uvplp.sk, informácie: Anna Dzunova Petrikova, M:0948 922745, email: liliebihanz@gmail.com

Výsledky: Budú k dispozícii do 24 hodín po skončení preteku na www.beh.sk a na FB.
Hlavný rozhodca: Peter Buc M: 0905 299189, email:peter.buc59@gmail.com

Ceny: 1.-3.miesto vo všetkých kategóriách odmenené medailami a vecnými cenami.

Občerstvenie: Z ponuky chaty Hrešná.

Popis trate: 5 kilometrový lesný bežkársky okruh v okolí chaty Hrešná.

Upozornenie: Účastníci sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľov. Usporiadatelia si vyhradzujú právo zmeny(časový rozpis) a nezodpovedajú za škody súťažiacich počas podujatia. Akákoľvek úprava a zásah do štartového čísla pred a počas pretekov je zakázaná. Pretekár, ktorý poruší toto pravidlo, môže byť diskvalifikovaný. Pretekár, ktorý si bude skracovať trať, bude diskvalifikovaný. Každý štartujúci sa zúčastňuje pretekov na vlastnú zodpovednosť, v prípade maloletých na zodpovednosť rodiča, resp. svojho zák.zástupcu.

Informácie:

Preteku sa môžu zúčastniť aj bežci so svojimi štvornohými miláčikmi. Podmienkou je pes na vodítku. Výťažok z preteku pôjde v plnej výške na pomoc zvieratám v núdzi. Taktiež počas celého podujatia môžete dobrovoľne podporiť zvieratá v núdzi kúpou tematických predmetov.

TEŠÍME SA NA VÁS : )


Začiatok podujatia: 18. 4. 2020 11:00:00
Koniec podujatia: 18. 4. 2020 14:00:00

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Fotografie
Podobné podujatia