Podujatia, akcie Benkovce

Adresa - Obecný úrad
22
094 02 Slovenská Kajňa
Kontakty
Telefón: 057 449 41 51,488 56 90
Mobil: 0908 875 759
E-mail: ocubenkovcewatel.sk
Web obce
Najbližšie podujatia v obci od 05.02.2023
Žiadne podujatie.
Fotografie z podujatí v obci Benkovce

1.    Lesná cesta na Hrad Čičva z Obce Benkovce

Lesná cesta na Hrad Čičva z Obce Benkovce je v dĺžke 5 km za  0,45 min. -1.00  hod. Trasa začína zelenou turistickou značkou, ktorá je pri OcÚ  Benkovce, a ktorá Vám ukáže lesnú cestu k hradu Čičva, kde rastie zákonom chránený cesnak medvedí a snežienka   jarná.

1.    Lesná cesta cez miestny kopec Verehovka do obce Vyšný Kazimír

Lesná cesta  začína žltou turistickou značkou, ktorá je pri OcÚ Benkovce a  vedie nás cez kopec Verehovka do obce Vyšný Kazimírdo rekreačného  areálu Lysa Hora vo vzdialenosti  4 km za 30 min. Z Verehovky do prava, kde končí križovatka so zelenou značkou  je Veľká Tričaj.


Kostol Svätého Imricha v obci Benkovce

Kostol Svätého Imricha v obci Benkovce je národná kultúrna pamiatka z roku 1783. Nachádza sa v ňom aj zvon z toho roku, ktorý je tiež národnou kultúrnou pamiatkou. Kostol sa nachádza  v strede obce a od roku 2013 prešiel rozsiahlou rekonštrukciou.


1.    Chránené územie Štefanovská borina

Chránené územie Štefanovská borina  je od obce Benkovce vzdialené  4 km - 30 min. Trasa   z Benkoviec vedie  po štátnej ceste prvej triedy I /15 smerom cez Slovenskú Kajňu, Malú Domašu a Žalobín. Nachádza sa tam zákonom chránená rastlina Črievičník papučkovitý.

1.    Splavovanie miestnej rieky Ondava

Súčasťou obce Benkovce je rieka Ondava, ktorá je ôsmou najdlhšou riekou na Slovensku. Dĺžka toku v Slovenskej republike je 146 km. Pramení v dedinke Ondavka (Ondavská vrchovina). Sútokom s Latoricou pri obci Zemplín vytvára rieku Bodrog. Počas plavby meandrami Ondavy je možnosť vylodenia na opustenom ostrove a  kúpania pri obci Benkovce, prípadne prípravy pikniku na brehu rieky.