BRATISLAVA MOZART FESTIVAL 18

Podujatie Bratislava

MUSICA SLOVACA ET BOHEMICA – 100 rokov Československa
nedeľa – 28.10.2018 – 19:00
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca


Hudba Mozartových súčasníkov – rodákov z krajov dnešného Slovenska, Čiech a Moravy, ktorí na týchto územiach aj významne hudobne pôsobili.
Juraj Družecký (1745 – 1819) – rodák z českej obce Jemníky významne pôsobiaci v Bratislave
Anton Zimmermann (1741 – 1781) – rodák z moravskosliezskej Širokej Nivy, pôsobiaci až do svojej smrti v Bratislave
Ján Jozef Rösler (1771 – 1813) – rodák zo slovenskej Banskej Štiavnice, pôsobiaci ako popredný skladateľ a hudobník v Prahe
Ich hudbu aj s novodobými premiérami nám predstavia významné domáce súbory: Solamente Naturali & Lotz Trio
a sólistka Marianna Gelenekyová.

Program:
A. Zimmermann: Serenata affetuosa per la quaresima
J. Družecký: Symfónia G dur – novodobá premiéra
A. Zimmermann: Ária – O dulce cor Jesu pre soprán a klarinet – novodobá premiéra
– – –
J. Družecký: Koncert D dur pre tri basetové rohy a orchester
J. J. Rösler: Partita pre tri basetové rohy
A. Zimmermann: Sinfonie B dur (AZ I/1: B4) – novodobá premiéra

Účinkujú:
Solamente Naturali
umelecký vedúci: Miloš Valent – husle

Lotz Trio
umelecký vedúci: Róbert Šebesta – basetový roh I., klarinet
Ronald Šebesta – basetový roh II.
Igor Františák (CZ) – basetový roh III.

Sólistka: Marianna Gelenekyová – soprán

Vstupenky v sieti Ticketportal
a hodinu pred koncertom na mieste konania
kat. A – predpredaj 15€ / zľava 10€ – na mieste 20€ / zľava 15€
kat. B – predpredaj 10€ / zľava 7€ – na mieste 15€ / zľava 10€
zľava = deti od 6 rokov, študenti, seniori, ZŤP
(deti do 6 rokov v sprievode dospelého zadarmo)

hlavný organizátor: Spoločnosť Theodora Lotza, o.z.
v spolupráci s Art Agency Esko, s.r.o.

Festival z verejných zdrojov podporili:
Fond na podporu umenia
Bratislavský samosprávny kraj
Ars Bratislavensis
Uvedenie novovdobej premiéry Sinfonie B dur Antona Zimmermanna podporil Hudobný Fond

www.bratislavamozartfestival.sk

FB: https:/www.facebook.com/BratislavaMozartFestival/

Zmena programu vyhradená.

Meno organizátora: Spoločnosť Theodora Lotza, o.z.
Fotografie
Podobné podujatia
Dead Kennedys (USA)
Dead Kennedys (USA)
Randal club, Bratislava
One Day Jazz Festival 2019
One Day Jazz Festival 2019
Bratislavský hrad, Bratislava
Výlet do Stupavy/Hrad Pajštún
Overené podujatieVýlet do Stupavy/Hrad Pajštún
Komunitné centrum Mareena, Lazaretská 32, 81109 Bratislava, Bratislava