Podujatia, akcie Budča

Adresa - Obecný úrad
Lhenická 33
962 33 Budča
Kontakty
Telefón: 045 539 12 31
E-mail: obecbudca.sk
Web obce
Najbližšie podujatia v obci od 02.10.2022
V obci neevidujeme žiadne podujatia. V okrese Zvolen nasledovné:
Smejko a Tanculienka - Poď von!
Overené podujatieSmejko a Tanculienka - Poď von!
Dom kultúry Podborová, Zvolen
Jozef Holly - Vianočná Piano Show
Overené podujatieJozef Holly - Vianočná Piano Show
Hotel & Spa Resort Kaskady, Sliač
Ťapákovci
Overené podujatieŤapákovci
Dom kultúry Podborová, Zvolen
PRAVDA
Overené podujatiePRAVDA
Dom kultúry Podborová, Zvolen
KABÁT TOUR 2022, Zvolen
Overené podujatieKABÁT TOUR 2022, Zvolen
Zimný štadión, Zvolen
Odchody vlakov
Overené podujatieOdchody vlakov
Dom kultúry Podborová, Zvolen
Fotografie z podujatí v obci Budča
História podujatí

Obec Budča leží 6 km juhozápadne od okresného mesta Zvolen, na pravom brehu rieky Hron. Naša obec ležiaca na území. kde sa Kremnické pohorie stretáva so Štiavnickým pohorím, je zo všetkých strán lemovaná horami. Obec Budča má výhodnú polohu z hľadiska viditelľnosti i napojenia z hlavných dopravných trás. 

Najzaujímavejšie nálezy v chotári Budča z rokov 1900 - 800 pred Kristom. V prvej polovici 13-teho storočia bola už väčšou obcou, pretože už v roku 1239 stál v obci gotický kostol. Zmienka o nej je v záznamoch z roku 1225 ako Bucha, obec cudzincov. Obec je doložená 1254. Pôvodne jej obyvateľov tvorili slobodníci, ale už od 14. storočia patrila Dobronivskému panstvu. Kráľ Žigmund daroval dedinu v roku 1424 spolu aj s dobronivským panstvom kráľovnej Barbore. Do kostola v Budči chodili aj evanjelickí veriaci z Turovej. Obec bola na sklonku 16-teho a počas 17-teho storočia plienená Turkami a trpela aj počas stavovských povstaní. Turci vypálili Budču a okolité dediny po prvý raz v roku 1591. Po druhý raz v roku 1599. vtedy odvliekli do zajatia aj niekoľkých obyvateľov. V roku 1626 ľahla Budča popolom. Podpaľačmi boli opäť Turci. 1648 odvliekli z obce do zajatia viacerých občanov a občianky. Turci udreli na dedinu aj koncom septembra 1649. Vtedy odvliekli do zajatia z Budče, Kováčovej a Hájnik až 336 ľudí. Turecké vpády, vypaľovania a neustále povstania uhorských veľmožov (Gabriel, Bethlén, Imrich Thököli, Rákoczy) prinútili našich predkov utiahnuť sa do hôr, kde si založili tzv. starú Budču, inak novú osadu. Bola na severozápadnej časti budčianskeho chotára. Táto časť sa medzi ľudom volala Kopanice. Z nej sa sťahovali postupne od roku 1710 do roku 1819. V tomto roku sa ukončil návrat do pôvodnej, teda terajšej dediny. Stopy ich vtedajšieho osídlenia sú badateľné aj dnes. Bola dostavníkovou stanicou na linke Banská Bystrica - Banská Štiavnica. V XVIII. storočí prímenie Zólyom Búcs-Zvolenská Budča. Po roku 1918 sa volá Buča a od roku 1928 Budča. V roku 1900 postihla obec aj kostol živelná pohroma. Občania boli na jarmoku vo Zvolene. Drevené domy, pokryté slamou, rýchlo pohltil oheň. Počas niekoľkých hodín zhorela celá obec, okrem troch domov na vŕšku Franborok pod Košiarom. Jeden z nich sa zachoval až do 50-tych rokov tohoto storočia. Zrútili ho po zosuve pôdy v roku 1963. Budčianski evanjelici v roku 1802 si opätovne zriadili svoju školu. V obci bol notársky úrad. Do notariátu patrili obce: Budča, Turová, Budička, Kašova Lehôtka, Železná Breznica, Hronská Breznica, Kozelník a Kováčová. V obci bol poštový úrad. Pôvodne bol umiestnený v dome vedľa kaštieľa. Obec mala železničnú zastávku, ktorú občas nazývali „megálov“. Jediný obchod bol v murovanej budove, nachádzajúcej sa na mieste terajšieho hostinca a bývalej predajne Jednota. 

 

Súčasnosť

Budča je moderné sídlo a je najväčším sídlom mikroregiónu Adela. Rozsiahla nová výstavba nesie znaky mestskej architektúry - obecný úrad, materská škola, základná škola, zdravotné stredisko, nová IBV. Budča plní v osídlení mikroregiónu Adela funkciu centra lokálneho významu.

Medzi sakrálne a zároveň stavebné dominanty obce Budča patrí rímsko-katolícky kostol zo 14. storočia. Kráľovná Beatrica - Blažena, vdova po uhorskom kráľovi Ondrejovi II. dala stavať kostol už v roku 1239 v gotickom slohu. Z neho sa zachovala len svätyňa (časť pred oltárom), ku ktorej bola neskoršie pristavená kostolná loď. Od roku 1530 do roku 1709 patril budčianskym evanjelikom. Kostol renovovali v roku 1926. Postavili v ňom neogotický hlavný oltár s obrazom sv. Michala Archanjela. Rok 1663 bol počiatočným rokom rekatolizácie a pôvodne evanjelický kostol bol prebudovaný pre katolíckych veriacich. Z tohto dôvodu si budčianski evanjelici v roku 1939 postavili svoj vlastný stánok - evanjelickú zvonicu. V roku 1995 vežu obnovili, pretože bola poškodená počas bojov v marci 1945. Pamätník SNP bol postavený na na počesť padlých vojakov i civilov, ktorí v roku 1944 nastúpili do bojov SNP a stali sa partizánmi.

Skalný hríb Čertova skala sa nachádza v Národnej prírodnej rezervácii Boky v katastri obce Budča. Rezervácia bola zriadená na ochranu pôvodných až 200 rokov starých porastov duba cerového, ktorý tu dosahuje svoju najsevernejšiu hranicu svojho zemepisného rozšírenia. Čertova skala je velký andezitový balvan (200x140x170). Je to v podstate naspodu sploštená sopečná bomba, ktorá chráni menej odolný pilier zložený z vrstvičiek tufov a aglomerátov. Balvan je pevne spojený s podkladom asi 2 cm vrstvickou sopecného tufu, a preto nie je kývavec (vratký balvan), na ktorý sa podobá. Najjednoduchšia cesta je náučným chodníkom, ktorý začína pri vyústení doliny Velký Sietenec pri Budči v smere na Žiar nad Hron. Na náučnom chodníku nájdete 13 informačných tabúl. Prístupový chodník ku hríbu je pomerne strmý a úzky.  

Podujatia v obci Budča. Sekcia tradičné podujatia.

 

BUDČA FEST

 

Organizujete podujatia v obci Budča ? Pridajte bezplatne Vaše podujatie na stránky AjDnes.sk

Podujatia v obci Budča. Sekcia knižnice.

 

- 3998/2000-400/1340, Obecná knižnica, Lhenická 33, 045/5398032,

- 3998/2000-400/1604, Školská knižnica, Školská 341, 045/5391223,