Mapa: Budova MESTSKÉHO ÚRADU - Rajec

49.08911 N 18.63541 E, zobraziť najkratšiu trasu
Objekt budovy MsÚ bol vybudovaný v priebehu 50- tych rokov minulého storočia. Táto funkcionalistická budova vystriedala viacero využití. V súčasnosti je sídlom Mestského úrad Rajec, Mestského kultúrneho strediska Rajec, OO PZ Rajec, ÚPSVaR- detašované pracovisko Žilina a sídlo ďalších podnikateľských subjektov.