Budovanie vlastnej značky

Podujatie Bratislava

Cieľom kurzu je spoznať:
• to, čo najlepšie vystihne vašu jedinečnosť
• čo všetko si vyžaduje účinný branding, čiže proces budovania firemnej značky
• ako čo najefektívnejšie zhmotniť vlastnú úspešnú značku

Obsahová náplň:
• Princíp jedinečnosti
• Hodnotový systém a poslanie
• Vízie a ciele
• Logo, slogan, dizajn ako základné komunikačné prvky
• Interakcia s prostredím
• Produktová línia
• Definovanie stratégie
• Marketing

Viac informácií nájdete na našej webovej stránke:
https://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pre-verejnost/vzdelavanie/kariera/budovanie-vlastnej-znacky/
Fotografie
Podobné podujatia
Žiadny obrázok
Overené podujatieVečer na tému MÚDROSŤ STARÝCH EGYPŤANOV
Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava, Bratislava
Žiadny obrázok
Overené podujatieFILOZOFIA PRE ŽIVOT, prezentácia kurzu pre rozvoj osobnosti
Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava, Bratislava
Žiadny obrázok
Overené podujatieŽIVÁ KNIŽNICA: osoba so silným životným príbehom
Mlynská Dolina, Staré grunty 36, Bratislava
Rozhodnutie – hybná sila zmeny
Overené podujatieRozhodnutie – hybná sila zmeny
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava