BURSA - FAŠIANGY 2017

Podujatie Jakubovany

BURSA - FAŠIANGY 2017

Aj tento rok by sme sa chceli rozlúčiť s obdobím zábav tým, že sa prejdeme po dedine v maskách a v krojoch, zaspievame, povinšujeme a spravíme dobrú náladu všetkým spoluobčanom. Do sprievodu sa môže pridať každý, kto má chuť sa zabaviť.

Dátum konania: 25. 2. 2017 začiatok od 09:00

Fotografie
Podobné podujatia