Častofský rínek

Podujatie Častá

Častofský rínek

Starosta obce Častá a Komisia kultúry, sociálnych otázok a verejného poriadku  srdečne pozývajú všetkých občanov na tradičné podujatie Častofsky rínek

Fotografie
Podobné podujatia