Podujatia, akcie Čereňany

Adresa - Obecný úrad
Pálenická 491/4
972 46 Čereňany
Kontakty
Telefón: 046 549 51 19,549 51 71
E-mail: cerenanycerenany.sk
Web obce
Najbližšie podujatia v obci od 06.08.2020
V obci neevidujeme žiadne podujatia. V okrese Prievidza nasledovné:
Ruský cirkus na ľade
Ruský cirkus na ľade
Zimný štadión, Prievidza
Pyžamo pre šiestich
Overené podujatiePyžamo pre šiestich
Dom kultúry na Ulici F. Madvu, Prievidza
Mužské oddelenie
Mužské oddelenie
Dom kultúry, Prievidza
Kvarteto
Kvarteto
Kultúrne centrum, Bojnice
KVARTETO
KVARTETO
veľká sála KC, Bojnice
Fotografie z podujatí v obci Čereňany
História podujatí

Charakteristika obce z pohľadu kultúry: Naša obec každoročne poriada kultúrne akcie ako sú: Vítanie Nového roka   

na Námestí Svornosti, Poľovnícky ples a Hasičský ples v  Kultúrnom dome,  Fašiangové slávnosti - Kultúrny dom Čereňany, Marec Mesiac knihy

Miesto konania - Miestna knižnica, Stavanie mája na Námestí Svornosti, Kladenie venca k pomníku padlých na miestnom cintoríne, Majáles

v miestnom amfiteátri, Deň detí v miestnom amfiteátri, Čerenianska gulášovačka na Námestí Svornosti, Pivný fest na Námestí Svornosti, Hodové slávnosti v  miestnom amfiteátri, Vatra SNP v miestnom amfiteátri, Big Latino Festival - miestny amfiteáter, šarkanie preteky na Ihrisku ŠK Čereňany, Dni obce Čereňany - jarmok na Námestie Svornosti, kultúrny dom, Stretnutie s dôchodcami – „Mesiac úcty k starším“ v Kultúrnom dome, prijatie jubilantov a ocenenie  kolektívov za reprezentáciu obce v obradnej miestnosti obecného úradu, Privítanie Mikuláša na Námestí Svornosti a Silvestrovská zábava -v kultúrny dom.

Charakteristika obce z pohľadu športu: Naša obec je zaradená vo futbale: muži I. trieda, dorast - majstrovstvá oblasti, a žiaci.
Charakteristika obce z pohľadu cestovného ruchu: V našej obci máme len historický kaštieľ , v ktorom sídli Reštaurácia Afrodita, a historický rímskokatolícky kostol sv. Márie Magdalény. 

Podujatia v obci Čereňany. Sekcia tradičné podujatia.

 

 

Organizujete podujatia v obci Čereňany ? Pridajte bezplatne Vaše podujatie na stránky AjDnes.sk

Podujatia v obci Čereňany. Sekcia knižnice.

 

- 3998/2000-400/0809, Miestna ľudová knižnica, Záhradná ul., 046/5495119,

- 3998/2000-400/1649, Školská knižnica ZŠ, Školská 375/23, 046/5495150,