Podujatia, akcie Čereňany

Adresa - Obecný úrad
Pálenická 491/4
972 46 Čereňany
Kontakty
Telefón: 046 549 51 19,549 51 71
E-mail: cerenanycerenany.sk
Web obce
Najbližšie podujatia v obci od 04.10.2022
V obci neevidujeme žiadne podujatia. V okrese Prievidza nasledovné:
Fotografie z podujatí v obci Čereňany
História podujatí

Charakteristika obce z pohľadu kultúry: Naša obec každoročne poriada kultúrne akcie ako sú: Vítanie Nového roka   

na Námestí Svornosti, Poľovnícky ples a Hasičský ples v  Kultúrnom dome,  Fašiangové slávnosti - Kultúrny dom Čereňany, Marec Mesiac knihy

Miesto konania - Miestna knižnica, Stavanie mája na Námestí Svornosti, Kladenie venca k pomníku padlých na miestnom cintoríne, Majáles

v miestnom amfiteátri, Deň detí v miestnom amfiteátri, Čerenianska gulášovačka na Námestí Svornosti, Pivný fest na Námestí Svornosti, Hodové slávnosti v  miestnom amfiteátri, Vatra SNP v miestnom amfiteátri, Big Latino Festival - miestny amfiteáter, šarkanie preteky na Ihrisku ŠK Čereňany, Dni obce Čereňany - jarmok na Námestie Svornosti, kultúrny dom, Stretnutie s dôchodcami – „Mesiac úcty k starším“ v Kultúrnom dome, prijatie jubilantov a ocenenie  kolektívov za reprezentáciu obce v obradnej miestnosti obecného úradu, Privítanie Mikuláša na Námestí Svornosti a Silvestrovská zábava -v kultúrny dom.

Charakteristika obce z pohľadu športu: Naša obec je zaradená vo futbale: muži I. trieda, dorast - majstrovstvá oblasti, a žiaci.
Charakteristika obce z pohľadu cestovného ruchu: V našej obci máme len historický kaštieľ , v ktorom sídli Reštaurácia Afrodita, a historický rímskokatolícky kostol sv. Márie Magdalény. 

Podujatia v obci Čereňany. Sekcia tradičné podujatia.

 

 

Organizujete podujatia v obci Čereňany ? Pridajte bezplatne Vaše podujatie na stránky AjDnes.sk

Podujatia v obci Čereňany. Sekcia knižnice.

 

- 3998/2000-400/0809, Miestna ľudová knižnica, Záhradná ul., 046/5495119,

- 3998/2000-400/1649, Školská knižnica ZŠ, Školská 375/23, 046/5495150,