Charitatívny vianočný trh 2015

Podujatie Veľké Kostoľany

Charitatívny vianočný trh 2015

Dňa 12.12.2015 sa vo Veľkých Kostoľanoch uskutoční II. ročník charitatívneho podujatia z ktorého výťažok bude venovaný neziskovým organizáciám na podporu ich činnosti. Pozývame remeselníkov, ktorí majú záujem prezentovať a ponúknuť výtvory šikovných rúk na Vianočnom trhu.

Fotografie
Podobné podujatia