Podujatia, akcie Chľaba

Adresa - Obecný úrad
197
943 66 Chľaba
Kontakty
Telefón: 036 757 31 62
Mobil: 0905 469 335
E-mail: chlabaatlas.sk
Web obce
Najbližšie podujatia v obci od 05.02.2023
V obci neevidujeme žiadne podujatia. V okrese Nové Zámky nasledovné:
POZVÁNKA
Overené podujatiePOZVÁNKA
Spoločenský dom, Šurany
ÚČET
Overené podujatieÚČET
Kultúrny dom, Nové Zámky
FRAGILE
Overené podujatieFRAGILE
Spoločenský dom, Šurany
Fotografie z podujatí v obci Chľaba
História podujatí
Žiadny obrázok
Valentínska párty v Modrej rybe
Reštaurácia a Penzión Modrá Ryba, Chľaba
Žiadny obrázok
Silvester 2019 Modrá ryba
Reštaurácia a Penzión Modrá Ryba, Chľaba

Obec leží 12 km východoseverovýchodne od Štúrova na Podunajskej nížine pri ústí riek Ipľa a Dunaja. Dostatok vôd v riekach dáva možnosť v budúcnosti na rozvoj vodných športov. Pekná príroda, blízkosť atraktívneho mesta Esztergom a rekreačná oblasť Kováčov dáva dobrý predpoklad na ďalší rozvoj obce či už v oblasti dlhodobej a krátkodobej rekreécie, či v rozvoji turistiky.

Temer na najvyššom bode cintorína stojí kaplnka sv. Urbana postavená r. 1935 manželkou Pála Remenyika nar. Rózou Kégly na staršej malej stavbe z roku 1828 postavenej na pamiatku ničivého ľadovca - krúpobitia. V roku  1769 bol  postavený v obci neskorobarokovýrímskokatolícky kostol sv. Imricha kráľoviča, ktorý bol po roku 1800 klasicisticky prestavaný a potom viackrát opravovaný.

Pri obci alebo priamo v Chľabe sa nachádzajúvinohradnícke pivnice dlhé cca 10 m a zaklenuté valenou klenbou, ktoré sú vyhĺbené priamo do andezitových kopcov. Určitá časť "Súbor 6 vinných pivníc" bola vyhlásená za národnú kultúrnú pamiatku v roku 2007. Reprezentujú významnú skupinu stavieb ľudovej architektúry, zachovaných in situ z oblasti Podunajska. Vinné pivnice predstavujú jedinečné pamiatky ľudovej architektúry, ktoré disponujú pamiatkovými hodnotami - ako hodnota , jedinečnosti technológie a špecifičnosti, celistvosti stavebného diela,  hodnotou funkčnosti súvzťažnosti s prostredím a , krajinno urbanistické hodnoty. 

 


  

Podujatia v obci Chľaba. Sekcia tradičné podujatia.

 

 

Organizujete podujatia v obci Chľaba ? Pridajte bezplatne Vaše podujatie na stránky AjDnes.sk

Podujatia v obci Chľaba. Sekcia knižnice.

 

- 3998/2000-400/0744, Obecná knižnica, Chľaba 197, 036/7573162,