Mapa: Chrám sv. Jakuba - Levoča

49.022111 N 20.589134 E, zobraziť najkratšiu trasu
Kostol sv. Jakuba v Levoči
<http://www.slovenskyraj.sk/vylety/levoca/levoca.html>  patrí medzi
najväčšie gotické chrámy na Slovensku. Je to živý chrám
<http://www.chramsvjakuba.sk/#zaverom>  a veriacim slúži denne na bohoslužby
už vyše 700 rokov ako farský chrám bývalého slobodného kráľovského mesta
Levoče <http://www.slovenskyraj.sk/vylety/levoca/levoca.html> . V roku 2015
bol vyhlásený za Baziliku minor.