Podujatia, akcie Chtelnica

Adresa - Obecný úrad
Námestie 1. mája 495/52
922 05 Chtelnica
Kontakty
Telefón: 033 779 41 25, 779 42 05
Mobil: 0905 516 429
E-mail: chtelnicachtelnica.sk
Web obce
Najbližšie podujatia v obci od 07.12.2021
V obci neevidujeme žiadne podujatia. V okrese Piešťany nasledovné:
Fotografie z podujatí v obci Chtelnica
História podujatí
Príroda:
Chotár obce má bohatú flóru a faunu, návštevníci môžu  uzrieť mnoho chránených rastlín a rozmanitú zverinu a vtáctvo. Výraznú panorámu na severe predstavuje hlavný hrebeň pohoria Malých Karpát a najvyšší vrch Klenová. Zo severnej časti zasahuje územie dobrovodského krasu s krasovými útvarmi, najmä v oblasti Klenovej a Chtelnické uhliská, kde speleológovia objavili návrt hlboký až 40 m. Chotár Chtelnice poskytuje veľa možností na turistiku s možnosťou výstupu na okolité kopce.

História:
Priaznivé podmienky chotára Chtelnice predurčovali vhodné osídlenie tejto oblasti, čo dokazujú aj náleziská z obdobia neolitu. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1208-1209 z donačnej listiny uhorského kráľa Ondreja II. Chtelnica, spolu s ostatnými okolitými obcami, patrila počas stredoveku pod správu hradného panstva Dobrá Voda. V roku 1394 daroval panovník Žigmund Luxemburský dobrovodské panstvo svojmu služobníkovi Stiborovi zo Stiboríc. Svoj význam Chtelnica nadobudla koncom 14. stor., kedy je písomne doložený jej titul oppidum, teda mestečko („opido Witenche“) s dostatočne vyvinutou samosprávou. Najvýznamnejšou obcou panstva bola bezpochyby Chtelnica, o čom svedčí aj stratená listina z roku 1423, v ktorej bolo tejto obci udelené privilégium usporiadať trhy. Po vymretí rodu Stibora zo Stiboríc, panovník daroval dobrovodské panstvo Michalovi Országhovi z Gútu Napokon v roku 1582 panstvo od panovníka odkúpil chorvátsky veľmož Krištof Ungnad. Nový majiteľ dal v Chtelnici postaviť zemepanské sídlo. Keďže pôvodné sídlo panstva, dobrovodský hrad, strácal svoju funkciu, postupne ho nahrádzal kaštieľ v Chtelnici. Správa panstva sa sem presídlila začiatkom 17. stor. a vyššia spoločná správa sídlila na smolenickom hrade. Chtelnica v rámci tohto panstva nadobúdala dôležitejšie postavenie, naďalej sa rozširovali jej výsady a stala sa centrom vinohradníctva. Zemepán, bývalý prezident uhorskej kráľovskej komory Ján Erdődy, v roku 1775 hostil vo svojom chtelnickom kaštieli samotnú panovníčku Máriu Teréziu. V polovici 19. stor. prevzali panstvo do vlastníctva  Pálffyovci. V roku 1918, skupina bývalých dezertérov začala v Chtelnici rabovať. Predmetom ich záujmu bol v prvom rade areál kaštieľa, kde na tejto kultúrnej pamiatke vznikli obrovské škody. V novembri 1941 bolo v kaštieli slávnostné otvorenie Vyššej vodcovskej školy Hlinkovej mládeže za účasti dr. Jozefa Tisu. Po roku 1945 tu bola umiestnená základná škola, neskôr budova prešla do správy MV SR až ju napokon  získala obec.

Zrekonštruované námestie poskytne návštevníkom zaujímavý pohľad na spojenie historického dedičstva s novodobými potrebami. Do priestoru stredovekého trhoviska sú citlivo umiestené zóny oddychu. Na oddych a rekreáciu slúži  i malý a veľký park s rybníkom nachádzajúci sa priamo v centre. Pre rozvoj športu slúži vybudované futbalové ihrisko a štadión, multifunkčné ihrisko, tenisové kurty,  klzisko a pre deti  detské ihrisko. Rybári  využívajú vodnú nádrž za obcou. Chotár obce poskytuje veľké možnosti na rozvoj turistiky, ale i cykloturistiky. V obci je mnoho organizácií, ktoré organizujú veľa spoločenských a kultúrnych  podujatí. V obci i v chotári obce sú rozmiestnené informačné tabule – náučný chodník, ktoré poskytujú návštevníkom cenné fakty k historickým pamiatkam a prírodným zvláštnostiam.

Podujatia v obci Chtelnica. Sekcia tradičné podujatia.

 

Chtelnický jarmok

 

Organizujete podujatia v obci Chtelnica ? Pridajte bezplatne Vaše podujatie na stránky AjDnes.sk

Podujatia v obci Chtelnica. Sekcia knižnice.

 

- 3998/2000-400/1303, Obecná knižnica, nám. 1. mája, 033/94205,

- 3998/2000-400/3900, Školská knižnica, Nám. 1. mája 3, 033/7794213,