Cineama 2016

Podujatie Nitra

Cineama 2016

Národné osvetové centrum je z poverenia Ministerstva kultúry SR vyhlasovateľom a odborným garantom celoštátnej súťaže amatérskej filmovej tvorby CINEAMA. Túto popoluárnu súťaž organizuje v úzkej spolupráci s organizačným garantom Krajským osvetovým strediskom v Nitre, v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorá sa uskutoční v dňoch 3. – 5. júna 2016 v priestoroch kina MLYNY CINEMAS v Nitre.

CINEAMA je trojstupňová postupová súťaž, jediná svojho druhu na Slovensku. Predstavuje najväčšiu koncentráciu slovenskej amatérskej filmovej tvorby a jedinú možnosť jej komplexnej verejnej prezentácie. Autori postupujú so svojimi filmami od okresného cez krajské až po celoštátne kolo. Prvý stupeň súťaže zabezpečili regionálne osvetové strediská, krajské kolá zabezpečili úrady jednotlivých samosprávnych krajov v spolupráci s vybranými regionálnymi osvetovými strediskami. Podujatie CINEAMA nemá jedno stabilné miesto konania, ale sa presúva po celom Slovensku. Po Prešove, Liptovskom Mikuláši, Nových Zámkoch, Bardejove, Žiari nad Hronom, Považskej Bystrici, Piešťanoch, Banskej Bystrici a Bratislave sa presťahovalo do Nitry.

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Fotografie
Podobné podujatia