Kam na výlet: Cintorín s ľudovými náhrobníkmi Novohradu - Horný Tisovník

48.416919,19.358332
48.416919 N 19.358332 E, zobraziť najkratšiu trasu
Bohato zdobené a bohato tvarované kamenné a drevené ľudové náhrobníky evanjelikov augsburského vyznania, vznikajúce v rozmedzí rokov 1870-1930, v dedinách Horný a Dolný Tisovník, Červeňany, Šuľa, Senné, Ábelová, Polichno, Madačka, Nedelište, Veľký Lom, Suché Brezovo, alebo v zaniknutom Turom Poli, sú najreprezentatívnejšou a najucelenejšou ukážkou ľudovej tvorivosti a ľudového výtvarného prejavu Novohradu. Je v nich zakomponované mnohé z tradičnej ľudovej viery a filozofie. Množstvo zaujímavých informácií zo života jednotlivcov i celých dedinských spoločenstiev. Tieto náhrobníky sú pomníkmi skutočnému životu, a nielen preto, že v tomto priestore sa náhrobník nazýva pomníkom.
Podeľte sa o zážitky
Fotografie - tip na výlet
Najbližšie lokality od výletného miesta - Cintorín s ľudovými náhrobníkmi Novohradu