Čítame s maňuškami

Podujatie Podbrezová

Čítame s maňuškami

Obec Podbrezová v spolupráci s Fondom na podporu umenia pozýva na knižničné aktivity v rámci projektu Čítame s maňuškami do priestorov obecnej knižnice na sídlisku Štiavnička vždy o 9:00 hod.

Témy:

26.3.2019 – Pri potoku pri Hrone

30.4.2019 – Naša dedina,môj domov

14.5.2019 – Môj rodný kraj, moja vlasť

Na každú akciu bude zabezpečená bezplatná autobusová doprava spred MŠ Kolkáreň o 8:05 a MŠ Lopej o 8:15 v daný deň

Fotografie
Podobné podujatia