Čo robí úspešná zmrzlinárka na jeseň?

Podujatie Bratislava

Čo robí úspešná zmrzlinárka na jeseň?

Slovak Business Agency Vám prináša sériu motivačných stretnutí s úspešnými podnikateľmi a podnikateľkami.

Na prvom stretnutí sa dozviete o sladkom podnikaní so zmrzlinou a o podnikateľských začiatkoch Barbary Szalaiovej.

Prijmite naše pozvanie a možno nájdete aj Vy inšpiráciu pre naštartovanie vlastného biznisu.

Kto je Váš lektor?

Barbara Szalaiová je úspešná bratislavská podnikateľka, ktorá prevádzkuje vychytenú zmrzlináreň KOUN v centre Bratislavy. Jej zmrzlináreň je označovaná ako jedna z najlepších v Európe.

Kedy?
26.10.2016, 16:30-17:30 hod.

Kde?
Slovak Business Agency, Národné podnikateľské centrum, Karadžičova 2, Twin City Blok A, 811 09 Bratislava

PODMIENKY: Účastník musí byť fyzická osoba nepodnikateľ s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji.

1. Prečo iba Bratislavský kraj?

Toto Podujatie sa realizuje v rámci prípravy projektu s názvom Národné podnikateľské centrum - Bratislavský kraj, a to v rámci Operačného programu Výskum a Inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, a ako také je určené pre záujemcov s trvalým pobytom na území Bratislavského kraja.

2. Prečo nepodnikateľ?

Toto Podujatie sa realizuje v rámci prípravy projektu s názvom Národné podnikateľské centrum - Bratislavský kraj, a to v rámci Operačného programu Výskum a Inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, pričom v súčasnosti sú Podujatia určené len pre fyzické osoby – nepodnikateľov. Po schválení príslušných Schém minimálnej pomoci v zmysle zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci), budú Podujatia a/alebo aktivity SBA rozšírené aj vo vzťahu k podnikateľom. O týchto aktivitách bude verejnosť včas informovaná.

Počet voľných miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.

REGISTRUJTE SA TU: https://goo.gl/bMVld8
Ukončenie registrácie: 25.10.2016

KONTAKTY:
ap@npc.sk

Miesto konania podujatia: Slovak Business Agency, Karadžičova 2 - Twin City Blok A, Bratislava
Dátum začiatku podujatia: 26. Októbra 2016 16:30
Dátum ukončenia podujatia: 26. Októbra 2016 17:30
Pravdepodobné súradnice: 48.1454N 17.1236E

Prípadné zmeny si preverte na webe podujatia Čo robí úspešná zmrzlinárka na jeseň?

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Fotografie
Podobné podujatia
Žiadny obrázok
Overené podujatieGoogle kurzy z praxe
Online konferencia, Bratislava
Žiadny obrázok
Overené podujatieGoogle kurzy z praxe
Online konferencia, Bratislava
One Way Fest
Overené podujatieOne Way Fest
Park pod pamätníkom SNP, Banská Bystrica
One Way Fest
Overené podujatieOne Way Fest
Park pod pamätníkom SNP, Banská Bystrica
Bystro festival OAZa
Overené podujatieBystro festival OAZa
lazy pri Litave, Litava