Čo s biologickým odpadom?

Podujatie Trnava

Na prvej prednáške, ktorou chceme spolu s Priateľmi Zeme – SPZ prispieť svojou troškou k zmene a záchrane našej planéty, sa dozvieme, čo s biologickým odpadom. Biologický odpad je často skloňovaná téma, pri ktorej je najjednoduchšie začať od seba. Len treba o týchto možnostiach vedieť. Preto sa s Braňom Moňokom budeme primárne venovať kompostovaniu, jeho možnostiach, význame a druhoch. Samozrejme, bude priestor na otázky z publika. Priatelia Zeme – SPZ pôsobia od roku 1996 ako neziskové občianske združenie chrániace životné prostredie a prírodu na Slovensku aj v európskom kontexte. Zameriavajú sa na dve témy: minimalizáciu znečisťovania prostredia odpadmi a toxickými látkami a venujú sa aj podpore udržateľných riešení v prípade ďalších ekologických problémov a ich ekonomickým a sociálnym súvislostiam. Branislav Moňok je štatutárny zástupca organizácie PZ – SPZ, venuje sa riadeniu projektov a informačných kampaní, zavádzaniu prvkov a koncepcií Zero Waste do praxe, poradenstvu v oblasti triedeného zberu odpadov a mnohým ďalším aktivitám. Všetko, čo prednáša, má vyskúšané na vlastnej koži.

Dĺžka trvania: 90 min

Meno organizátora: MaxiTicket.sk
Fotografie
Podobné podujatia
Cestovateľský večer: Transsibírska magistrála
Overené podujatieCestovateľský večer: Transsibírska magistrála
Kultúrne centrum Malý Berlín, Trnava, Trnava
Cestovateľský večer: Transsibírska magistrála
Overené podujatieCestovateľský večer: Transsibírska magistrála
Kultúrne centrum Malý Berlín, Trnava, Trnava
Cestovateľský večer: Transsibírska magistrála
Overené podujatieCestovateľský večer: Transsibírska magistrála
Kultúrne centrum Malý Berlín, Trnava, Trnava
Cestovateľský večer: Transsibírska magistrála
Overené podujatieCestovateľský večer: Transsibírska magistrála
Kultúrne centrum Malý Berlín, Trnava, Trnava
Avatar Fest 2019
Overené podujatieAvatar Fest 2019
Dom Kultúry Sereď, Sereď
FILOZOFIA PRE ŽIVOT, prezentácia kurzu pre rozvoj osobnosti
Overené podujatieFILOZOFIA PRE ŽIVOT, prezentácia kurzu pre rozvoj osobnosti
Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava, Bratislava