Mapa: CVČ - Stará Turá

48.782148 N 17.690625 E, zobraziť najkratšiu trasu
Centrum voľného času Stará Turá zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu a rekreačnú činnosť detí a rodičov vo voľnom čase. Deti a mládež tu môžu navštevovať rôzne pohybové ako aj náučné krúžky.
História podujatí - CVČ
NOC DUCHOV
NOC DUCHOV
CVČ, Stará Turá