Cvičenia s najmenšími

Podujatie Košice

Cvičenia s najmenšími
Pridať do môjho kalendára
Podujatia pre deti, Prednášky, besedy, kurzy
Web podujatia:
dlt.sk/kurzy
Web organizátora:
www.dlt.sk
Ďalšie podujatia v meste Košice

Každá hodina je prispôsobená momentálnej nálade detí. Striedajú sa dynamické a ukľudňujúce časti s motivačnými. Cvičenie  ich privedie k motorickým a psychomotorickým zručnostiam. Deti sa prirodzene naučia rozvíjať pohyblivosť, koordináciu pohybov, rovnováhu, orientáciu v priestore, spoznávať svoje telo a samé seba. V spoločnosti iných detí sa naučia sociálnym kontaktom a komunikácii s ostatnými deťmi. Výsledky týchto cvičení nemusia byť viditeľné hneď na hodine. Niektoré deti sa prejavia neskôr alebo doma v prostredí, ktoré je im známe.

Cieľom našich stretnutí je vytvorenie podmienok pre celkový rozvoj a vývoj dieťaťa ako aj vytvorenie podmienok pre rodičov aby mohli s deťmi tráviť príjemný čas, spoznávať a pozorovať deti v nových pohybových spoločenských aktivitách a zároveň si vymieňať skúsenosti s inými rodičmi.

VEKOVÉ KATEGÓRIE DETÍ
• kuriatka  (12 – 19 mesačné deti)
• zajačiky   (20 – 27 mesačné deti)
• žabky       (28 – 36 mesačné deti)

MIESTO cvičenia: tanečná sála Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana (Dom ľudového tanca, Starozagorská 10, Košice – sídlisko KVP)

ČAS cvičenia: v dopoludňajších hodinách, spravidla od 9.00 hod; cvičenie trvá 60 minút.
Cvičíme 1 x týždenne v skupinách s maximálnym počtom 10 detí. S jedným dieťaťom cvičí vždy jeden dospelý.

LEKTORKY: kurzy vedú certifikované lektorky: Mgr. art. Andrea Pitoňáková a Ing. Marta Balogová

ZIMNÝ KURZ 2017 trvá 9 týždňov: prihlaska_zimny_2017

Jednotlivé skupinky cvičia v dňoch:

  • UTOROK:   od 17. januára 2017 do 14. marca 2017
  • ŠTVRTOK: od 19. januára 2017 do 16. marca 2017

JARNÝ KURZ 2017 trvá 9 týždňov: prihlaska_jarny_2017

Jednotlivé skupinky cvičia v dňoch:

  • UTOROK:   od 28. marca 2017 do 23. mája 2017
  • ŠTVRTOK: od 30. marca 2017 do 25. mája 2017Detičky sú rozdelené do skupín podľa veku.Termín a čas cvičenia upresníme mamičkám podľa počtu prihlásených detí. Informácie budú zaslané e-mailom.

KURZOVNÉ za 9 týždňov:

  • Nové mamičky = 45,00 EUR;
  • Vernostný program = 36,00 EUR (pre tých, čo už kurz u nás absolvovali; týka sa aj mamičiek, ktoré k nám po skúsenostiach prichádzajú s ďalším dieťaťom)

info: 055/789 47 17, volnerova@szuske.sk

Meno organizátora: SZUŠ Vlada Urbana
Fotografie
Podobné podujatia