Cvičenia s najmenšími

Podujatie Košice

Cvičenia s najmenšími
Pridať do môjho kalendára
Prednášky, besedy, kurzy, Podujatia pre deti, Iné podujatia
Web organizátora:
www.dlt.sk
Ďalšie podujatia v meste Košice

Milé maminy, oteckovia, pripravili sme pre vás aktuálne informácie pre kurzy, ktoré otvárame v roku 2018.

 

ZIMNÝ KURZ 2018 (8 týždňov) – REGISTRÁCIA DO KURZU  JE  O T V O R E N Á!
od 16. januára 2018 do 13. marca 2018 (utorky)
od  18. januára 2018 do 15. marca 2018 (štvrtky)
→ PRIHLÁŠKA_ZIMNÝ_2018

JARNÝ KURZ 2018 (8 týždňov) – REGISTRÁCIA DO KURZU  JE  O T V O R E N Á!
od 10. apríla 2018 do 29. mája 2018 (utorky)
od  12. apríla 2018 do 31. mája 2018 (štvrtky)
→ PRIHLÁŠKA_JARNÝ_2018

Upozornenie: počas polročných, jarných a veľkonočných prázdnin cvičenie neprebieha.O čom to je …

Deti sa na hodinách  hravou formou stretnú s rôznymi pomôckami z inštrumentára ľudovej kultúry a súčasnosti v sprievode pesničiek, riekaniek a hier. Používajú sa rytmické hudobné nástroje , varešky, overball, fitlopta, masážne podložky, masážne ježkové loptičky, hula hop…

Každá hodina je prispôsobená momentálnej nálade detí. Striedajú sa dynamické a ukľudňujúce časti s motivačnými. Cvičenie  ich privedie k motorickým a psychomotorickým zručnostiam. Deti sa prirodzene naučia rozvíjať pohyblivosť, koordináciu pohybov, rovnováhu, orientáciu v priestore, spoznávať svoje telo a samé seba. V spoločnosti iných detí sa naučia sociálnym kontaktom a komunikácii s ostatnými deťmi. Výsledky týchto cvičení nemusia byť viditeľné hneď na hodine. Niektoré deti sa prejavia neskôr alebo doma v prostredí, ktoré je im známe.

Cieľom našich stretnutí je vytvorenie podmienok pre celkový rozvoj a vývoj dieťaťa ako aj vytvorenie podmienok pre rodičov aby mohli s deťmi tráviť príjemný čas, spoznávať a pozorovať deti v nových pohybových spoločenských aktivitách a zároveň si vymieňať skúsenosti s inými rodičmi.

Vekové kategórie detí
•   8 – 11 mesačné deti
• 12 – 19 mesačné deti
• 20 – 27 mesačné deti
• 28 – 36 mesačné deti
Detičky sú rozdelené do cvičiacich skupín podľa veku – rešpektujeme vývojové špecifiká dieťatka.

Miesto cvičenia: tanečná sála Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana (Dom ľudového tanca, Starozagorská 10, Košice – sídlisko KVP)

Čas cvičenia: v dopoludňajších hodinách, spravidla od 9.00 hod a od 10.00 hod; cvičenie trvá 60 minút.
Cvičíme 1 x týždenne v skupinách s maximálnym počtom 10 detí. S jedným dieťaťom cvičí vždy jeden dospelý.

Lektorky: kurzy vedú certifikované lektorky: Mgr. art. Andrea Pitoňáková a Ing. Marta Balogová

Kurzovné za 8 týždňov:

  • Nové mamičky = 40,00 EUR;

  • Vernostný program = 32,00 EUR 
    (pre tých, čo už kurz u nás absolvovali; týka sa aj mamičiek, ktoré k nám po skúsenostiach prichádzajú s ďalším dieťaťom)

  • Úhrada za kurz: výhradne bezhotovostne na účet (internetbanking, alebo vklad na účet)

Dôležité:

  • Platba musí byť zrealizovaná tak, aby boli finančné prostriedky (cena za kurz) pripísané na účet najneskôr 2 dni pred začatím kurzu.

  • V prípade, že mamička s dieťaťom z akéhokoľvek dôvodu neabsolvuje celý kurz, suma za kurz sa nevracia.

  • V prípade neprítomnosti mamičky a dieťaťa z akéhokoľvek dôvodu vrátane choroby na pravidelnej hodine sa táto hodina nenahrádza.

Termín, čas cvičenia a podrobnosti  platby kurzovného upresníme mamičkám podľa počtu prihlásených detí. Informácie budú zaslané e-mailom.

info: 055/789 47 17, volnerova@szuske.sk

Ako to na hodine vyzerá:

https://www.youtube.com/watch?v=02qVPwXYEcg&feature=youtu.be

Meno organizátora: Košické folklórne štúdio
Fotografie
Podobné podujatia
Medzinárodný volejbalový trojturnaj 7.ročník VOLEJMIX TERASA 2018
Medzinárodný volejbalový trojturnaj 7.ročník VOLEJMIX TERASA 2018
Areál futbalové ihrisko Športového gymnázia Košice, Popradska 1, Košice
Letné sústredenie výtvarníkov
Letné sústredenie výtvarníkov
Výmenník Jegorovovo, Košice
Cirkusové poobedie na Furči
Cirkusové poobedie na Furči
Výmenník Jegorovovo, Košice
Medzinárodný volejbalový trojturnaj 7.ročník VOLEJMIX TERASA 2018
Medzinárodný volejbalový trojturnaj 7.ročník VOLEJMIX TERASA 2018
Areál futbalové ihrisko Športového gymnázia Košice, Popradska 1, Košice
Cirkusové poobedie na Furči
Cirkusové poobedie na Furči
Výmenník Jegorovovo, Košice
Letné sústredenie výtvarníkov
Letné sústredenie výtvarníkov
Výmenník Jegorovovo, Košice