DCS: Ženy v behu

Podujatie Púchov

DCS: Ženy v behu

Premietanie filmu len pre seniorov za zvýhodnené vstupné - 1x v mesiaci, vždy v poslednú stredu v mesiaci o 10.00 hod.

Vstupné: 2 €

Viac info na plagáte.

Fotografie
Podobné podujatia