Podujatia Deň detí 2018

Dnešné podujatia
Žiadne podujatia.
Zajtrajšie podujatia
Žiadne podujatie.

 

Medzinárodný deň detí

 

Medzinárodný deň detí je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Medzinárodný deň detí sa oslavuje 1. júna. Na Slovensku sa slávi od roku 1952.

Myšlienka vymedziť pre deti ich deň vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí (World Conference for the Wellbeing of Children) vo švajčiarskej Ženeve ešte v roku 1925. Na tejto konferencii zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete. Po konferencii viacero vlád zaviedlo vo svojich krajinách takýto deň s cieľom urobiť deťom radosť, a zároveň poukázať na problémy týkajúce sa detí vo svete, na ich práva a potreby. V roku 1949 túto myšlienku vo svete podporili aj viaceré medzinárodné organizácie. Hoci nie je úplne jasné, prečo bol pre tento deň vybraný práve 1. jún, tento dátum je na svete najobľúbenejší a oslavuje sa vo viac ako 21 krajinách sveta.