Deň dobrovoľníctva v Trebišove

Podujatie Trebišov

Deň dobrovoľníctva v Trebišove

Mesto Trebišov vytvorí žiakom a širokej verejnosti priestor na dobrovoľnícke činnosti pri príležitosti Dňa dobrovoľníctva. Deň dobrovoľníctva si mesto stanovilo tento rok na stredu 23. októbra, počas ktorej sa deti z materských škôl, žiaci základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a verejnosť zapoja do hromadných aktivít. Dobrovoľníci sa podujali zveľadiť nielen areáli škôl, ale aj verejné priestranstvo.

Organizátormi Dňa dobrovoľníctva v Trebišove je mesto Trebišov, Správa CHKO Latorica Trebišov a ZO Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny Trebišov.

Počas akcie dobrovoľne zaangažovaní ľudia upravia priestor v mestskom parku, v okolí ZŠ, MŠ a revitalizujú verejné priestranstvá v meste.

Dobrovoľnícke aktivity budú prebiehať 23.10.2019 (streda) v čase 10.00 h - 13.00 h

- úprava okolia a areálu ZŠ, MŠ /zber odpadkov/,
- revitalizácia mestského parku /hrabanie, čistenie.../,
- výsadba stromčekov v areál materských škôl, základných škôl a ich blízkeho okolia, podľa výberu vhodnej lokality na výsadbu a podľa záujmu škôl,
- príprava programu a darčekov pre obyvateľov zariadenia pre seniorov DSS a špecializovaného zariadenie LUMEN Trebišov,
- upratovanie v areáli ZŠ na ul. Ivana Krasku.

Organizátori vytvorili v tomto roku jednorazovú dobrovoľnícku príležitosť, avšak ktorýkoľvek dobrovoľník, ktorý chce vykonať činnosť vo svojom voľnom čase bez nároku na honorár a v prospech niekoho alebo niečoho, môže so skrášľovaním mesta pokračovať.

Všetkých občanov mesta pozývame zapojiť sa do týchto činností a pomôcť tak spoločne propagovať dobrú myšlienku.

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Fotografie
Podobné podujatia
Ben Caplan
Ben Caplan
Tabačka Kulturfabrik, Košice
Ben Caplan
Ben Caplan
Tabačka Kulturfabrik, Košice