Deň otvorených dverí CVČ Včielka Púchov

Podujatie Púchov

Deň otvorených dverí CVČ Včielka Púchov

Milí rodičia, deti a mládež, srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí CVČ Včielka Púchov dňa 13. - 14. septembra 2016 od 15:30 do 18:00 hod.
Ponúkame Vám širokú škálu záujmových krúžkov, stretnutie s ich vedúcimi a možnosťou zápisu. Tešíme sa na Vás!

Fotografie
Podobné podujatia