Deň Otvorených Dverí Fakulty Výtvarných Umení

Podujatie Banská Bystrica

Deň Otvorených Dverí Fakulty Výtvarných Umení

Fakulta výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici srdečne pozýva všetkých študentov stredných škôl na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ FVU. Všetkým návštevníkom a predovšetkým záujemcom o štúdium na FVU z radov stredoškolákov budú k dispozícii pedagógovia fakulty, ktorí budú pripravení poskytnúť informácie o realizovaných študijných programoch a odpovedať na otázky záujemcov.
Študentom stredných škôl, ktorí sa na Dni otvorených dverí zúčastnia, fakulta v prípade potreby (pre účely ospravedlnenia z vyučovania) vydá potvrdenie o ich účasti.
Fakulta výtvarných umení v súčasnosti uskutočňuje akreditované študijné programy v odbore 2.2.1 výtvarné umenie vo všetkých troch stupňoch štúdia:
1. BAKALÁRSKY STUPEŇ ŠTÚDIA (denná forma štúdia)
Študijný program: INTERMÉDIA - DIGITÁLNE MEDIA - AUDIOVIZUÁLNE MÉDIÁ
http://fvu.aku.sk/studium/akreditovane-odbory/bakalarske-studium.html
Katedra intermédií a digitálnych medií (IDM)
Študijný program: GRAFIKA
http://fvu.aku.sk/studium/akreditovane-odbory/bakalarske-studium.html
Katedra grafiky
Študijný program: MAĽBA
http://fvu.aku.sk/studium/akreditovane-odbory/bakalarske-studium.html
Katedra maľby
Študijný program: SOCHÁRSTVO A PRIESTOROVÁ TVORBA
http://fvu.aku.sk/studium/akreditovane-odbory/bakalarske-studium.html
Katedra sochárstva a priestorovej tvorby
2. MAGISTERSKÝ STUPEŇ ŠTÚDIA (denná forma štúdia)
Študijný program: Voľné výtvarné umenie
http://fvu.aku.sk/studium/akreditovane-odbory/magisterske-studium.html
Medzikatedrový študijný program
3. DOKTORANDSKÝ STUPEŇ ŠTÚDIA (denná a externá forma štúdia):
Študijný program: Voľné výtvarné umenie
http://fvu.aku.sk/studium/akreditovane-odbory/doktorandske-studium.html
Medzikatedrový študijný program

Miesto konania podujatia: Akadémia Umení v Banskej Bystrici ( Academy of Arts, Banska Bystrica ), Ulica Jána Kollára 22, Banská Bystrica
Dátum začiatku podujatia: 8. Novembra 2016 10:00
Dátum ukončenia podujatia: 8. Novembra 2016 18:00
Pravdepodobné súradnice: 48.7415N 19.1525E

Prípadné zmeny si preverte na webe podujatia Deň Otvorených Dverí Fakulty Výtvarných Umení

Fotografie
Podobné podujatia