Deň otvorených dverí VŠVU

Podujatie Bratislava

Deň otvorených dverí VŠVU

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave pozýva na Deň otvorených dverí.
V piatok, dňa 27. 10. 2017, budú od 9:00 do 18:00 otvorené dvere ateliérov a pracovísk na Drotárskej ceste, Hviezdoslavovom námestí aj Koceľovej ulici v Bratislave.

Príďte zažiť atmosféru výčby, využite príležitosť konzultovať priamo s pedagógmi, pozrieť si práce terajších študentov a informovať sa ohľadom prijímacích pohovorov.

V rámci komentovanej prehliadky, ktorá bude o 9:00 a 13:00 v budove na Hviezdoslavovom námestí a o 10:00 a 14:00 v budove na Drotárskej ceste, Vás prevedieme po budovách školy, kde budú počas celého dňa k dispozícii pedagógovia, asistenti, doktorandi a študenti jednotlivých katedier.

Program DOD 2017 nájdete aj na www.vsvu.sk
V prípade otázok kontaktujte PR oddelenie VŠVU na emailovej adrese pr@vsvu.sk

----

PROGRAM DOD 2017
Komentovaná prehliadka – prevedenie budovou s krátkymi zastávkami v ateliéroch
9.00 a 13.00 - Hviezdoslavovo námestie 18
10.00 a 14.00 - Drotárska cesta 44

Prezentácia Butterfly Effect - praktické vzdelávanie pre digitálny biznis – Lucia Šicková a Táňa Zacharovská / PIEL FEDERATION
Drotárska cesta 44, 12:30 hod., miestnosť č. 271

Koceľova 23:

Katedra Maliarstva
Prípravný ateliér (Mgr. art. Erik Šille)
-10.00-16.00 otvorený ateliér, vystavené práce študentov
Ateliér mal+by (doc. Mgr. art. Klaudia Kosziba, ArtD. )
- 10.00- 16.00 otvorené ateliéry
- 13.00- 16.00 individuálne konzultácie
Dielne/Idea výtvarného materiálu (Mgr. art. František Demeter)
– 14.00 -15.00 prezentácia prác študentov, technologické ukážky

Hviezdoslavovo námestie 18:

Katedra Maliarstva
Ateliér +-XXI (Mgr. art. Martin Špirec, ArtD.)
- 10.00 -16.00
- otvorené ateliéry, individuálne konzultácie
Štvrtý Ateliér (prof. Ivan Csudai, akad. mal.)
- 10.00 -16.00
- otvorené ateliéry, individuálne konzultácie

Katedra Architektonickej tvorby
9:00 – 12:00 Vystavené vizualizácie projektov, prezentácie rozpracovania, kritiky
9.00 – 12.00 Ateliér na skúšku – otvorený ateliér – záujemcovia si navrhnú, nakreslia a vymodelujú domček, možnosť konzultácie návrhu
13.30 – 14.30 Prezentácia KAT, beseda a možnosť konzultovať domáce práce
14.30 – 17.00 Prístupné ateliéry, prebiehajúca ateliérová výučba

Drotárska cesta 44:

Katedra Fotografie a Nových Médií
- prístupné všetky ateliéry : prítomní pedagógovia a študenti katedry
9.00- 18.00
- výstava študentských prác a publikácií
- miestnosť č. 339 a č. 340 – projekcia s prezentáciou aktuálnych projektov
- individuálne konzultácie priamo počas dňa otvorených dverí a informácie o prijímacích pohovoroch

Katedra Socha, Objekt, Inštalácia
otvorené ateliéry
9.00-18.00
č. 365 Aj plochá socha - doc. Ján Hoffstädter, akad. soch
č. 366 Socha v architektúre a vo virtuálnom priestore, prof. Patrik Kovačovský
č. 187 Kurz Sochy I. - prof. Peter Roller, akad. soch.
č. 188 Kurz modelovania – doc. Rastislav Trizma, akad. soch.
Možnosť konzultácií pre uchádzačov o štúdium po celý deň.
Prezentácia výsledkov:
Prezentácia na chodbe na 1. poschodí – vystavené práce pedagógov katedry SOI
Možnosť komentovanej prehliadky v dielňach na prácu s kameňom, drevom, odlievanie do sadry a plastov, odlievanie do bronzu a zváranie kovov.

Katedra Grafiky a Iných Médií
- sprístupnené všetky ateliéry
9.00-13.00- možnosť nahliadnuť do ateliérovej tvorby študentov
9.00-18.00- poskytovanie informácií ohľadom prijímacích pohovorov a štúdia na katedre, možnosť konzultácie pre záujemcov o štúdium na katedre, prístup ku katalógom ateliérov a materiálom, ktoré prezentujú aktivity katedry

Katedra Intermédií
9.00 – 18.00 – všetky ateliéry – prezentácie jednotlivých ateliérov, projekcie prác z archívu
– Ateliér priestorových komunikácií + (prof. Anton Čierny) – projekcia prác, sprievodný text o koncepcii ateliéru, prítomný pedagóg
– Ateliér IN (doc. akad. mal. Ilona Németh, ArtD.) – projekcia študentských prác, prítomní študenti a pedagógovia pre poskytovanie informácií o štúdiu v ateliéri.
– Ateliér Obraz/zvuk/text a kontext (Mgr. art. Nóra Ružičková ArtD.) – projekcia študentských prác a konzultácie pre uchádzačov, prítomní pedagógovia.

Katedra Úžitkového Umenia
9.00-18.00
-Ateliér keramiky je aktuálne celý na podujatí Designblok v Prahe, ateliér sa predstaví videoprojekciou prác študentov, miestnosť č. 253
-Ateliér Sklo – študenti pracujúci v ateliéroch, prítomní pedagógovia, vystavené práce študentov, miestnosť č. 103
- Ateliér S+M+L_XL - Kov a šperk, miestnosť č. 102 inštalácia študentských prác a premietanie, miestnosť č. 368 – prebiehajúca výučba a workshop tradičných techník (vedie Jiří Urban, umelecký šperkár)

Katedra Textilnej Tvorby
9.00-18.00
Ateliér odevného dizajnu miestnosť č. 343 / Ateliér textilného dizajnu miestnosť č. 359 / Ateliér textilnej tvorby v priestore miestnosť č. 138
-sprístupnené ateliéry, prítomní študenti, možnosť pozrieť si prebiehajúcu výučbu
-počas komentovanej prehliadky bude pripravená video prezentácia v každom ateliéri
-možnosť konzultácií s pedagógmi
dielňa č.137 ukážky práce s novými technológiami – digitálne žakárové tkanie textílií a tafting
dielňa č.141 súčasná metóda tvorby autorských vlasových kobercov použitím pneumatickej nastreľovacej pištole

Katedra Dizajnu
9.00-18.00
-prístupné všetky ateliéry, prítomní pedagógovia, asistenti a doktorandi
- video prezentácie prác študentov
- prezentácie prác študentov – modely, prototypy, Ateliér Industrial dizajn – miestnosť č. 308A, Ateliér Art dizajn č. 237, Ateliér Transport dizajn č. 116

Katedra Vizuálnej Komunikácie
9.00-18.00
- všetky ateliéry
- miestnosť č. 226 – prezentácia katedry na obrazovke, možnosť prezerania publikácií vydaných alebo súvisiacich s katedrou, prítomnosť pedagógov podávajúcich informácie o štúdiu a prijímacích pohovoroch

Katedra Reštaurovania
- ateliéry na 1., 2. a 3. poschodí
9.00-18.00
- prístupné ateliéry s pracujúcimi študentmi, prezentácia katedry reštaurovania po jednotlivých ateliéroch
-Reštaurátorská klinika pre verejnosť – poradenstvo v oblasti reštaurovania umeleckých diel a ich artefaktov

Kabinet Kresby
08.00-17.00
- prebiehajúca výučba kresby podľa modelu v ateliéri č. 258 a 345. Vstup možný len v rámci komentovanej prehliadky !

Miesto konania podujatia: VŠVU / AFAD, Hviezdoslavovo námestie 18, Bratislava
Dátum začiatku podujatia: 27. Októbra 2017 09:00
Dátum ukončenia podujatia: 27. Októbra 2017 18:00
Pravdepodobné súradnice: 48.1418N 17.1075E

Prípadné zmeny si preverte na webe podujatia Deň otvorených dverí VŠVU

Meno organizátora: VŠVU / AFAD
Fotografie
Podobné podujatia
Bratislavský Burlesque Bál
Overené podujatieBratislavský Burlesque Bál
Hotel Carlton, Hviezdoslavovo nám.3 811 02 Bratislava, Bratislava
Ladies comedy s Didianou a Lujzou
Ladies comedy s Didianou a Lujzou
Ponteo Activity Park Rusovce, Bratislava
Žiadny obrázok
Overené podujatieDegustácia s vinárstvom Planeta
Vinotéka Wineplanet, Bratislava
Joe Lynn Turner
Overené podujatieJoe Lynn Turner
Ateliér Babylon, Bratislava
Bratislavský Burlesque Bál
Overené podujatieBratislavský Burlesque Bál
Hotel Carlton, Hviezdoslavovo nám.3 811 02 Bratislava, Bratislava
Ladies comedy s Didianou a Lujzou
Ladies comedy s Didianou a Lujzou
Ponteo Activity Park Rusovce, Bratislava