DEŇ RODINY 2019 V ŽILINE

Podujatie Žilina

DEŇ RODINY 2019 V ŽILINE

tvorivé dielne a aktivity pre rodiny s deťmi ■ folklór ■ jazz
■ divadielko ■ poézia ■ foto ■ filmy ■ tanečný dom pre deti

NA ČO SA MÔŽETE TEŠIŤ

HLAVNÉ PÓDIUM

14:00 DFS Lieska zo Žiliny
14:20 Divadlo Sranda Banda I.
14:50 Martin Repáň z Terchovej
15:05 Peter Dobeš a Peter Fiabáne
15:10 ĽH Repáňovská muzika
15:25 Daniel Hevier I.
15:45 Divadlo Sranda Banda II.
16:15 Doris Day Band
16:30 Daniel Hevier II.
17:00 Nebeská muzika

JUŽNÁ TERASA

14:30 Škola tanca pre deti I. /KAF Hojana/
15:30 Zážitkové aktivity so psíkmi pre deti /Zmysel života, n. o./
16:00 Škola tanca pre deti II. /KAF Hojana/

VÝCHODNÝ PALÁC – FILMY

15:00 V. Raýmanová: Drobci I. (32 min.)
15:40 V. Raýmanová: Drobci II. (24 min.)
16:15 M. Smatana: Rosso Papavero, Šarkan (20 min.)
16:45 K. Kerekesová: Mimi a Líza (24 min.)
17:20 K. Kerekesová: Websterovci (36 min.)

SPRIEVODNÝ PROGRAM
14:00 – 18:00
Tvorivé dielne a aktivity pro-rodinných organizácií

Fotografie
Podobné podujatia