Deň sliviek 2020

Podujatie Myjava

Deň sliviek 2020
Pridať do môjho kalendára
Kultúra, Varenie, Gastronómia, Zvyky a tradície
Ďalšie podujatia v meste Myjava

Deň sliviek 2020

V sobotu 12. septembra 2020 sa bude v Gazdovskom dvore v myjavskej mestskej časti Turá Lúka konať 11. ročník podujatia Dni sliviek, ktoré pripravilo Centrum tradičnej kultúry v Myjave v spolupráci s mestom Myjava, neziskovou organizáciou Rozvoj cestovného ruchu myjavských kopaníc a Správou majetku mesta Myjava. Táto akcia je zameraná na prezentáciu a revitalizáciu tradičného ovocinárstva, prednostne pestovania a spracovania sliviek, v myjavskom regióne. Cieľom podujatia je uchovávať, obnovovať a propagovať tú časť kultúrneho dedičstva, ktorá sa zaoberá problematikou tradičného ovocinárstva, jeho vplyvom na tradičnú stravu regiónu a tiež upriamuje pozornosť na výrobu destilátov v dedinskom prostredí. Projekt podporuje súdržnosť a atraktívnosť prihraničného územia, upevňuje cezhraničnú spoluprácu regiónov, kde má pestovanie ovocných stromov, obchodovanie s ovocím, spracovanie ovocia a výroba domácich ovocných destilátov dlhoročnú tradíciu. Podujatie prezentuje hlavne problematiku zakladania a starostlivosti o sady, ochranu a pestovanie pôvodných odrôd sliviek. Poukazuje na rôzne spôsoby a formy spracovania sliviek. Destilácia, príprava kvasu, uchovávanie a využívanie domácich ovocných destilátov v obradoch kalendárneho aj rodinného zvykoslovia má v myjavskom regióne bohatú tradíciu spojenú s množstvom unikátnych zvykov. Súčasťou programu bude aj praktický seminár na tému Dostatok či nedostatok ovocia a jeho vplyv na pálenie s odbornou garanciou Ing. Júliusa Forsthoffera, PhD., ktorý poskytuje priestor odborníkom v tejto oblasti nielen na prezentáciu výsledkov ich činnosti, ale je tiež platformou pre diskusiu a výmenu skúseností v danej problematike. Na podujatí sa počas dňa predstavia Ľudová hudba FSk Kýčer z Turej Lúky a Heligonkári z Prietrže. V stodole Gazdovského dvora si návštevníci budú môcť pozrieť etnografické filmy Gajdy a gajdošská tradícia, Terchovská muzika, Rífová píšťala a Fujara. Ostatný program sa bude konať v priestoroch Gazdovského dvora a v jeho okolí. Praktické ukážky spracovania sliviek a tradičného varenia slivkového lekváru budú prezentovať členovia FSk Kýčer z Turej Lúky. Kuchyne pre hostí pripravia ochutnávku rozličných slivkových špecialít, v detských dielňach si budete môcť vyskúšať varenie slivkových gulí a lekvárových periek. Aj v tomto ročníku bude pre vás pripravená ovocná tržnica, kde si môžete zakúpiť sušené ovocie, slivky, džemy, sirupy, šťavy, lekvár a ďalšie produkty z ovocia. Na toto podujatie bude v dňoch 14. – 18. 9. 2020 nadväzovať podujatie určené pre deti z materských škôl, pre žiakov základných i stredných škôl nazvané Varenie slivkového lekváru tradičným spôsobom, ktoré je spojené s rozprávaním o ovocinárskych tradíciách na kopaniciach, so školou tanca, spevu a s tradičným občerstvením. V prípade záujmu sa môžu triedy na interaktívne podujatie záväzne prihlásiť v Centre tradičnej kultúry v Myjave na tel. číslach 034/621 32 52, 0918 968 706 alebo na e-mailovej adrese eva.cmelova@ctk.tsk.sk. Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Fotografie
Podobné podujatia
Mafiánske historky
Overené podujatieMafiánske historky
DK Zrkadlový háj, Bratislava
Umenie vraždy
Overené podujatieUmenie vraždy
DK Zrkadlový háj, Bratislava