Deň Turej Lúky

Podujatie Myjava

Deň Turej Lúky

Turá Lúka, do roku 1980 samostatná obec, dnes mestská časť Myjavy, si pripomína 440. výročie svojho vzniku. Podľa historických prameňov Turú Lúku založili v roku 1580 manželia Melichar Basilides a Alžbeta rodená Kasových, ktorý sem prišli z Turova, zo Zvolenskej stolice. Pôvodný názov obce - Turopole - sa neskôr zmenil na súčasný názov Turá Lúka. No a toto významné jubileum sa patrí aj primerane osláviť. Preto mesto Myjava pripravilo hneď po Dožinkoch samostatný program nazvaný Deň Turej Lúky so zaujímavým programom pre malých i veľkých, ktorý si budeme môcť vychutnať v nedeľu 2. augusta 2020. Dopoludnia sa ešte v turolúckom evanjelickom kostole uskutočnia slávnostné služby Božie ako súčasť podujatia Dožinky v Turej Lúke. Začnú sa o 9.30 h a pôjde o krojovú slávnosť spojenú s poďakovaním za žatvu, na ktorej sa zúčastnia aj FSk Kýčer a DFS Kopaničiarik. Program k výročiu sa potom začne o 13.00 h v oddychovom areáli Padelky. Pre deti tu budú pripravené dobové hry, tradičné Hriščo, môžu sa venovať zvieratkám z gazdovstva, zajazdiť si na koni alebo si spolu s rodičmi pozrieť vystavenú historickú poľnohospodársku techniku. Tým, ktorých viac zaujíma história Turej Lúky, dávame do pozornosti výstavu nazvanú Pohľady do minulosti, ktorá bude nainštalovaná vo vstupnom priestore turolúckej evanjelickej fary. O 13.30 h sa v Padelkoch začne malá súťaž domácich dobrovoľných hasičských zborov. Svoje sily si tu zmerajú DHZ Myjava, DHZ Turá Lúka, DHZ Belanský a DHZ Vankovia. V rovnakom čase sa začne škola lukostreľby, statická prezentácia operených dravcov a vystavená tu bude aj technika Policajného zboru SR, Hasičského a záchranného zboru SR a Ozbrojených síl SR. Pod prístreškom budú na dotvorenie atmosféry vyhrávať Myjavské heligónky a pochutnáme si na špecialitách turolúckych poľovníkov či na párancoch z Pukanca. O 14.30 h nám predvedú svoju šikovnosť príslušníci Policajného zboru SR. Zoznámime sa s prácou kriminalistov a uvidíme policajných kynológov v akcii. Naši vojaci budú mať zasa pripravenú ukážku sebaobrany a na ich stanovišti si budeme môcť pozrieť zbrane, výstroj i väčšiu vojenskú techniku. Napríklad odmínovací komplex Božena. O 15.00 h môžeme v Padelkoch očakávať ozveny bubna, rázne povely veliteľa, rachot a dym historických palných zbraní. Vystúpi tu totiž mušketierska jednotka Skupiny historického šermu Banderium z Bratislavy, ktorá nám ukáže, ako to kedysi na takom historickom bojisku vyzeralo. A kto by náhodou nestihol prvé vystúpenie, bude mať šancu na reparát o 16.30 h, kedy sa ŠHS Banderium predstaví znova. Čas medzi mušketierskymi kreáciami vyplníme o niečo pokojnejším, ale stále veľmi atraktívnym programom. Svoje umenie nám totiž pod turolúckymi vŕškami predvedú sokoliari zo Sokoliarskeho dvora Astur, ktorého sídlo sa nachádza na hrade Červený Kameň. Ukážky práce s operenými dravcami a ich letecké ukážky sú naplánované na 15.30 h. O 17.30 h program v Padelkoch oficiálne ukončíme, aby záujemcovia mali čas presunúť sa do turolúckeho evanjelického kostola, kde sa o 18.00 h začne koncert skupiny BL Gospel. Toto vokálno-inštrumentálne hudobné teleso z rakúskeho Wolfstahlu nie je domácim obyvateľom neznáme. Zbor totiž v predošlých rokoch dvakrát na Myjave vystupoval a jeho hudobný prejav sa tu stretol so značnou odozvou. Sme preto radi, že k nám zavíta opäť a veríme, že jeho koncert bude dôstojným zakončením osláv 440. výročia zloženia Turej Lúky. Srdečne vás teda v nedeľu 2. augusta 2020 na Turú Lúku pozývame a pridávame ešte jedno upozornenie. Aj na Dni Turej Lúky sme povinní dodržiavať aktuálne nariadenia Úradu verejného zdravotníctva a dbať na zvýšenú hygienu. Preto si vás už teraz dovoľujeme upozorniť na obmedzenú kapacitu areálu Padelky, na časté umývanie a dezinfikovanie rúk, na dodržiavanie odstupov, udržiavanie poriadku vo svojom okolí, používanie primeranej ochrany dýchacích ciest a podobne. Správajme sa, prosíme, zodpovedne a chráňme tak seba i ostatných. Ďakujeme za pochopenie!

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Fotografie
Podobné podujatia